PDP-10 là một sản phẩm của Digital Equipment Corporation, sau đó được bán trên thị trường với tên DECsystem-10, là một dòng máy tính mainframe[1] được sản xuất vào năm 1966[2]; nó đã bị ngưng bán vào năm 1983[3][4][5]. Các mô hình năm 1970 và sau đó được bán trên thị trường dưới tên DECsystem-10, đặc biệt là khi hệ điều hành TOPS-10 được sử dụng rộng rãi.[6]

KL10-DA 1090 CPU and 6 Memory Modules
PDP-10 systems on the ARPANET highlighted in yellow
Working DEC KI-10 System at Living Computers: Museum + Labs

Tham khảo

sửa
  1. ^ Ceruzzi, p. 208, "It was large—even DEC's own literature called [the PDP-10] a mainframe."
  2. ^ Ceruzzi, p. 139
  3. ^ “PDP-10 was discontinued in 1983, but PDP-11 wasn't discontinued until 1997”. ... with third-parties continuing to sell parts, so it's really not that...
  4. ^ “What does pdp-10 mean?”. definitions.net. The PDP-10 was a mainframe computer family manufactured... the cancellation of the PDP-10 line was announced in 1983.
  5. ^ Stallman, Richard; Gay, Joshua (2002). Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman. ISBN 1882114981. Not long afterwards, Digital discontinued the PDP-10 series.
  6. ^ The TOPS-10 name was announced 1970

Liên kết ngoài

sửa