PHP (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

PHP có thể là từ viết tắt cho: