PPM

trang định hướng Wikimedia

PPM hay ppmtừ có ba chữ cái có thể có nghĩa sau: