Pa

trang định hướng Wikimedia

Pa có thể là:

PA có thể là:

  • Polyamit (PA), một loại nhựa
  • Mã quốc gia của Panama
  • Mã hàng không theo IATA của Pan Am