Pagan (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Pagan)

Pagan có thể đề cập tới:

hoặc nơi chốn:

  • Thành phố Bagan - một thành phố nhỏ ở miền trung Myanma hiện nay, cũng viết là Pagan
    • Vương quốc Pagan - một vương quốc cổ của người Miến tồn tại ở miền trung Myanma từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13