Palo Alto

trang định hướng Wikimedia

Palo Alto (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "cây cao") có thể là:

Địa danhSửa đổi

Phương tiện truyền thôngSửa đổi

KhácSửa đổi

  • El Palo Alto, một cây gỗ đỏ ở Palo Alto, California, và tên của thành phố
  • Trung tâm nghiên cứu Palo Alto (trước đây là Xerox PARC)
  • Trường trung học Palo Alto
  • Trao đổi Internet Palo Alto (PAIX)
  • Palo Alto Networks, một công ty an ninh mạng có trụ sở tại Santa Clara, California.
  • Học khu thống nhất Palo Alto
  • Sân bay Palo Alto của Hạt Santa Clara
  • Palo Alto Daily News (báo miễn phí tại địa phương)
  • SS Palo Alto, một con tàu bê tông
  • Trận Palo Alto, trong Chiến tranh Mỹ Mexico