Pancrustacea là một nhánh bao gồm tất cả côn trùng sáu chân.

Pancrustacea
Khoảng thời gian tồn tại: Cambrian–nay
Lỗi biểu thức: Dư toán tử <

Lỗi biểu thức: Dư toán tử <

(Grapsus grapsus).
(Drosophila melanogaster)
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Arthropoda
nhánh: Pancrustacea
Zrzavý & Štys, 1997
Subphyla

Crustacea
Hexapoda
Hymenocarina

Các đồng nghĩa

Tetraconata Dohle, 2001

Tham khảo

sửa