Trong sử thi Mahabharata, thuộc đạo Hindu, Pandava hay Pandavas là năm người con trai được thừa nhận của Pandu, bởi hai người vợ của ông là KuntiMadri, công chúa của Madra. Tên của chúng là Yudhishthira, Bhima, Arjuna, NakulaSahadeva. Cả năm anh em đều cưới nhau cùng một phụ nữ, Draupadi.

Draupadi và Pandavas

Cùng nhau, các anh em chiến đấu và chiếm ưu thế trong cuộc chiến lớn chống lại người anh em họ là Kauravas, được gọi là Chiến tranh Kurukshetra.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Mahābhārata