Paparazzi

trang định hướng Wikimedia

Paparazzithợ săn ảnh.

Paparazzi có thể đề cập đến: