Paradoxurus là một chi động vật có vú trong họ Cầy, bộ Ăn thịt. Chi này được F. Cuvier miêu tả năm 1821.[1] Loài điển hình của chi này là Paradoxurus typus F. Cuvier, 1821 (= Viverra hermaphrodita Pallas, 1777), by indication (Melville and Smith, 1987).

Paradoxurus
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Carnivora
Họ (familia)Viverridae
Chi (genus)Paradoxurus
F.G. Cuvier, 1821[1]
Loài điển hình
Paradoxurus typus F. Cuvier, 1821 (= Viverra hermaphrodita Pallas, 1777), by indication (Melville and Smith, 1987).
Phân bố của Paradoxurus
Phân bố của Paradoxurus
Các loài
Danh pháp đồng nghĩa
Bondar Gray, 1865; Macrodus Gray, 1865; Platyschista Otto, 1835.

Các loài sửa

Chi này gồm các loài:

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ a b Wilson, D. E.; Reeder, D. M. biên tập (2005). “Paradoxurus”. Mammal Species of the World . Baltimore: Nhà in Đại học Johns Hopkins, 2 tập (2.142 trang). ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.

Tham khảo sửa