Pardubice là một thành phố thuộc vùng Pardubice của Cộng hòa Séc. Thành phố có tổng diện tích 78  km². Theo điều tra năm 2009 là 90.755 người[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Thành phố Cộng hòa Séc

Bản mẫu:Vùng Pardubice