Pasadena, California là một thành phố tại quận Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng Đại Los Angeles. Dân số theo điều tra năm 2005 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 144.133 người, dân số theo điều tra năm 2010 là người, diện tích là km2.

Tham khảoSửa đổi