Pato

trang định hướng Wikimedia

Pato có thể chỉ đến một trong những người sau đây:

Ngoài ra:

  • Môn thể thao pato chơi trên lưng ngựa
  • Thành phố Pato Branco tại Brasil