Pelias

vua của Iolcus, và là chú ruột của người anh hùng Jason trong thần thoại Hy Lạp

Pelias (/ˈpliæs/ PEE-lee-ass; tiếng Hy Lạp: Πελίας) là vua của Iolcus trong thần thoại Hy Lạp. Ông là người đã đưa ra thử thách đi tìm Bộ lông cừu vàng cho người anh hùng Jason.

Pelias
Vua của Iolcus
Tiền nhiệmAeson
Kế nhiệmAcastus
Nơi ngự trịIolcus
Thông tin cá nhân
Cha mẹPoseidonTyro
Anh chị emNeleus, các anh trai cùng mẹ khác cha: Aeson, PheresAmythaon
Phối ngẫuAnaxibia hoặc Phylomache
Hậu duệAcastus, Pisidice, Alcestis, Pelopia, Hippothoe, Amphinome, Evadne, Asteropeia, AntinoeMedusa
Pelias, vua thành Iolcos đứng lại trên bậc thang trong đền thờ khi ông nhận ra Jason đi thiếu một chiếc dép; bức bích hoạ cổ tại Pompeii, thế kỉ I sau Công nguyên.

Phả hệSửa đổi

Pelias là con trai của TyroPoseidon. Vợ của Pelias là Anaxibia, con gái của Bias hoặc Phylomache, con gái của Amphion. Ông là cha của Acastus, Pisidice, Alcestis, Pelopia, Hippothoe,[1] Amphinome, Evadne,[2] Asteropeia, AntinoeMedusa.[3] Những người con gái này đôi khi được gọi chung với cái tên Peliades theo tên cha của họ.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Apollodorus, 1.9.10
  2. ^ Diodorus, 4.53.2
  3. ^ Hyginus, Fabulae 24