Peloponnesos (tiếng Hy Lạp: Πελοπόννησος) là một bán đảo lớn đồng thời cũng là một vùng ở phía nam Hy Lạp, tạo thành khu vực phía nam quốc gia tại vịnh Corinth. Bán đảo này được chia thành vùng ngoại biên của Hy Lạp hiện đại, một số khu vực của Tây Hy LạpAttica.

Peloponnese, các tuyến giao thông năm 2007

Đơn vị vùng sửa

 
quang cảnh mùa Hè

Các thành phố sửa

Các thành phố của Peloponnese (điều tra dân số năm 2001):

Các địa điểm khảo cổ sửa

Peloponnese có nhiều điểm khảo cổ quan trọng có niên đại thời kỳ đồ đồng và Trung cổ. Các địa điểm quan trọng có thể kể tới là:

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Vùng của Hy Lạp