Penny là một đồng xu hoặc một loại tiền tệ được sử dụng ở một số nước nói tiếng Anh. Nó thường là các mệnh giá nhỏ nhất trong một hệ thống tiền tệ. Trong đó Quaters tương ứng với 25 Cent (tiền tệ), Nikel tương ứng với 5 Cent (tiền tệ) còn Penny tương ứng với 1 Cent (tiền tệ)"dime"tương ứng với 50((cent((tiền tệ))

Penny của Ghana
A variety of the low-value coins, including an (historical) Irish 2 pence piece and many United States pennies
A silver copy of the rare and valuable 1930 Australian penny

Từ nguyênSửa đổi

Từ penny trong tiếng Anh cổ là penig, pening, penningpending; trong tiếng ĐứcPfennig, trong tiếng Hà Lan tương ứng với từ penning, và trong ngôn ngữ West Frisian là peinje hoặc penje. Những từ này được cho là có nguồn gốc chung từ từ "pawn" (cầm đồ) trong tiếng Anh, tiếng Đức [Pfand] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), và tiếng Hà Lan [pand] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), những từ này có nghĩa là "cam kết hoặc biểu hiện".[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “the definition of penny”. Dictionary.com. Truy cập 31 tháng 10 năm 2015.

Liên kết ngoàiSửa đổi

  • The MegaPenny Project - A visualisation of what exponential numbers of pennies would look like.
  • Silver Pennies - Pictures of English silver pennies from Anglo-Saxon times to the present.
  • Copper Pennies - Pictures of English copper pennies from 1797 to 1860.