Pentium 4 là bộ vi xử lý kiến trúc x86 thế hệ thứ 7 do Intel sản xuất, và là thiết kế CPU hoàn toàn mới đầu tiên của họ kể từ Pentium III năm 1999. Thiết kế mới này được gọi là kiến trúc NetBurst. Không như Pentium II, Pentium III, và các loại Celeron khác nhau, kiến trúc này khác được tạo mới hoàn toàn và thừa kế rất ít từ thiết kế Pentium Pro/P6.

Pentium 4
Thông tin chung
Ngày bắt đầu sản xuấtngày 20 tháng 11 năm 2000
Ngày ngừng sản xuấtngày 8 tháng 8 năm 2008
Hiệu năng
Xung nhịp tối đa của CPU1.3 GHz đến 3.8 GHz
Tốc độ FSB400 MT/s đến 1066 MT/s
Kiến trúc và phân loại
Vi kiến trúcNetBurst
Tập lệnhx86 (i386), x86-64 (ở một số loại chip), MMX, SSE, SSE2, SSE3
Thông số vật lý
Bóng bán dẫn
  • 42M 180 nm
    55M 130 nm
    169M 130 nm (P4EE)
    125M 90 nm
    188M 65 nm
(Các) chân cắm
Lịch sử
Tiền nhiệmPentium III
Kế nhiệmPentium D, Core 2

Bộ vi xử lý Pentium 4 đầu tiên, mã hiệu là "Willamette", chạy với tốc độ 1.4 và 1.5 GHz và đã được phát hành vào tháng 11 năm 2000 trên nền Socket 423, và sau đó đã chạy với tốc độ từ 1.5 GHz tới 2 GHz trên Socket 478. Được ghi nhận cùng với sự ra đời của Pentium 4 là bus FSB (Front side bus) nhanh với tốc độ 400 MT/s. Khi đó, chip AMD Athlon đang chạy với tốc độ 266 MT/s.

Dòng vi xử lý Pentium 4 đã kết thúc vào ngày 27 tháng 7 năm 2006, được thay thể bởi dòng Intel Core 2 - dòng sử dụng nhân "Conroe".

Thông số các loại CPU Pentium 4

sửa
Thông số các CPU Pentium 4 của Intel
CPU Speed
(GHz)
Bus Speed
(MHz)
Bus Speed
(GBps)
Hỗ trợ
HT[1] ?
Boxed
S-spec
OEM
S-spec
Stepping CPUID L2 Cache L3 Cache Max. Temp Max. Power Socket kích thước
dây dẫn
Số
transistor
(triệu)
Mã hiệu
hoặc đặc tính
1,30 400 3,2 Không SL4QD SL4SF B2 0F07h 256 KB N/A 69 °C 48,9 W 423 180 nm 42 N/A
1,30 400 3,2 Không SL4SF SL4SF B2 0F07h 256 KB N/A 69 °C 48,9 W 423 180 nm 42 N/A
1,30 400 3,2 Không SL5GC SL5FW C1 0F0Ah 256 KB N/A 70 °C 51,6 W 423 180 nm 42 N/A
1,40 400 3,2 Không SL4SC SL4SG B2 0F07h 256 KB N/A 70 °C 51,8 W 423 180 nm 42 N/A
1,40 400 3,2 Không SL4SG SL4SG B2 0F07h 256 KB N/A 70 °C 51,8 W 423 180 nm 42 N/A
1,40 400 3,2 Không SL4X2 SL4WS C1 0F0Ah 256 KB N/A 72 °C 54,7 W 423 180 nm 42 N/A
1,40 400 3,2 Không SL5N7 SL59U C1 0F0Ah 256 KB N/A 72 °C 55,3 W 478 180 nm 42 N/A
1,40 400 3,2 Không SL59U SL59U C1 0F0Ah 256 KB N/A 72 °C 55,3 W 478 180 nm 42 N/A
1,40 400 3,2 Không SL5UE SL5TG D0 0F12h 256 KB N/A 72 °C 55,3 W 478 180 nm 42 N/A
1,40 400 3,2 Không SL5TG SL5TG D0 0F12h 256 KB N/A 72 °C 55,3 W 478 180 nm 42 N/A
1,50 400 3,2 Không SL4TY SL4SH B2 0F07h 256 KB N/A 72 °C 54,7 W 423 180 nm 42 N/A
1,50 400 3,2 Không SL4SH SL4SH B2 0F07h 256 KB N/A 72 °C 54,7 W 423 180 nm 42 N/A
1,50 400 3,2 Không SL4X3 SL4WT C1 0F0Ah 256 KB N/A 73 °C 57,8 W 423 180 nm 42 N/A
1,50 400 3,2 Không SL4WT SL4WT C1 0F0Ah 256 KB N/A 73 °C 57,8 W 423 180 nm 42 N/A
1,50 400 3,2 Không SL5TN SL5SX D0 0F12h 256 KB N/A 73 °C 57,8 W 423 180 nm 42 N/A
1,50 400 3,2 Không SL5N8 SL59V C1 0F0Ah 256 KB N/A 73 °C 57,9 W 478 180 nm 42 N/A
1,50 400 3,2 Không SL5UF SL5TJ D0 0F12h 256 KB N/A 73 °C 57,9 W 478 180 nm 42 N/A
1,50 400 3,2 Không SL5TJ SL5TJ D0 0F12h 256 KB N/A 73 °C 57,9 W 478 180 nm 42 N/A
1,50 400 3,2 Không SL62Y SL62Y D0 0F12h 256 KB N/A 71 °C 62,9 W 478 180 nm 42 N/A
1,60 400 3,2 Không SL4X4 SL4WU C1 0F0Ah 256 KB N/A 75 °C 61,0 W 423 180 nm 42 N/A
1,60 400 3,2 Không SL5UL SL5VL D0 0F12h 256 KB N/A 75 °C 61,0 W 423 180 nm 42 N/A
1,60 400 3,2 Không SL5VL SL5VL D0 0F12h 256 KB N/A 75 °C 61,0 W 423 180 nm 42 N/A
1,60 400 3,2 Không SL5UW SL5US C1 0F0Ah 256 KB N/A 75 °C 60,8 W 478 180 nm 42 N/A
1,60 400 3,2 Không SL5UJ SL5VH D0 0F12h 256 KB N/A 75 °C 60,8 W 478 180 nm 42 N/A
1,60 400 3,2 Không SL5VH SL5VH D0 0F12h 256 KB N/A 75 °C 60,8 W 478 180 nm 42 N/A
1,60 400 3,2 Không SL6BC SL679 E0 0F13h 256 KB N/A 75 °C 60,8 W 478 180 nm 42 N/A
1,60 400 3,2 Không SL679 SL679 E0 0F13h 256 KB N/A 75 °C 60,8 W 478 180 nm 42 N/A
1,60A 400 3,2 Không SL668 SL668 B0 0F24h 512 KB N/A 66 °C 46,8 W 478 130 nm 55 N/A
1,70 400 3,2 Không SL57V SL57W C1 0F0Ah 256 KB N/A 76 °C 64,0 W 423 180 nm 42 N/A
1,70 400 3,2 Không SL57W SL57W C1 0F0Ah 256 KB N/A 76 °C 64,0 W 423 180 nm 42 N/A
1,70 400 3,2 Không SL5TP SL5SY D0 0F12h 256 KB N/A 76 °C 64,0 W 423 180 nm 42 N/A
1,70 400 3,2 Không SL5N9 SL59X C1 0F0Ah 256 KB N/A 76 °C 63,5 W 478 180 nm 42 N/A
1,70 400 3,2 Không SL5UG SL5TK D0 0F12h 256 KB N/A 76 °C 63,5 W 478 180 nm 42 N/A
1,70 400 3,2 Không SL5TK SL5TK D0 0F12h 256 KB N/A 76 °C 63,5 W 478 180 nm 42 N/A
1,70 400 3,2 Không SL62Z SL62Z D0 0F12h 256 KB N/A 73 °C 67,7 W 478 180 nm 42 N/A
1,70 400 3,2 Không SL6BD SL67A E0 0F13h 256 KB N/A 73 °C 67,7 W 478 180 nm 42 N/A
1,70 400 3,2 Không SL67A SL67A E0 0F13h 256 KB N/A 73 °C 67,7 W 478 180 nm 42 N/A
1,80 400 3,2 Không SL4X5 SL4WV C1 0F0Ah 256 KB N/A 78 °C 66,7 W 423 180 nm 42 N/A
1,80 400 3,2 Không SL5UM SL5VM D0 0F12h 256 KB N/A 78 °C 66,7 W 423 180 nm 42 N/A
1,80 400 3,2 Không SL5VM SL5VM D0 0F12h 256 KB N/A 78 °C 66,7 W 423 180 nm 42 N/A
1,80 400 3,2 Không SL5UV SL5UT C1 0F0Ah 256 KB N/A 77 °C 66,1 W 478 180 nm 42 N/A
1,80 400 3,2 Không SL5UK SL5VJ D0 0F12h 256 KB N/A 77 °C 66,1 W 478 180 nm 42 N/A
1,80 400 3,2 Không SL5VJ SL5VJ D0 0F12h 256 KB N/A 77 °C 66,1 W 478 180 nm 42 N/A
1,80 400 3,2 Không SL6BE SL67B E0 0F13h 256 KB N/A 77 °C 66,1 W 478 180 nm 42 N/A
1,80 400 3,2 Không SL67B SL67B E0 0F13h 256 KB N/A 77 °C 66,1 W 478 180 nm 42 N/A
1,80A 400 3,2 Không SL63X SL62P B0 0F24h 512 KB N/A 67 °C 49,6 W 478 130 nm 55 N/A
1,80A 400 3,2 Không SL62P SL62P B0 0F24h 512 KB N/A 67 °C 49,6 W 478 130 nm 55 N/A
1,80A 400 3,2 Không SL68Q SL66Q B0 0F24h 512 KB N/A 67 °C 49,6 W 478 130 nm 55 N/A
1,80A 400 3,2 Không SL66Q SL66Q B0 0F24h 512 KB N/A 67 °C 49,6 W 478 130 nm 55 N/A
1,90 400 3,2 Không SL5WH SL5VN D0 0F12h 256 KB N/A 73 °C 69,2 W 423 180 nm 42 N/A
1,90 400 3,2 Không SL5VN SL5VN D0 0F12h 256 KB N/A 73 °C 69,2 W 423 180 nm 42 N/A
1,90 400 3,2 Không SL5WG SL5VK D0 0F12h 256 KB N/A 75 °C 72,8 W 478 180 nm 42 N/A
1,90 400 3,2 Không SL5VK SL5VK D0 0F12h 256 KB N/A 75 °C 72,8 W 478 180 nm 42 N/A
1,90 400 3,2 Không SL6BF SL67C E0 0F13h 256 KB N/A 75 °C 72,8 W 478 180 nm 42 N/A
1,90 400 3,2 Không SL67C SL67C E0 0F13h 256 KB N/A 75 °C 72,8 W 478 180 nm 42 N/A
2,0 400 3,2 Không SL5TQ SL5SZ D0 0F12h 256 KB N/A 74 °C 71,8 W 423 180 nm 42 N/A
2,0 400 3,2 Không SL5UH SL5TL D0 0F12h 256 KB N/A 76 °C 75,3 W 478 180 nm 42 N/A
2,0 400 3,2 Không SL5TL SL5TL D0 0F12h 256 KB N/A 76 °C 75,3 W 478 180 nm 42 N/A
2,0A 400 3,2 Không SL5ZT SL5YR B0 0F24h 512 KB N/A 68 °C 52,4 W 478 130 nm 55 N/A
2,0A 400 3,2 Không SL5YR SL5YR B0 0F24h 512 KB N/A 68 °C 52,4 W 478 130 nm 55 N/A
2,0A 400 3,2 Không SL68R SL66R B0 0F24h 512 KB N/A 68 °C 52,4 W 478 130 nm 55 N/A
2,0A 400 3,2 Không SL66R SL66R B0 0F24h 512 KB N/A 68 °C 52,4 W 478 130 nm 55 N/A
2,0A 400 3,2 Không SL6E7 SL6GQ C1 0F27h 512 KB N/A 69 °C 54,3 W 478 130 nm 55 N/A
2,0A 400 3,2 Không SL6GQ SL6GQ C1 0F27h 512 KB N/A 69 °C 54,3 W 478 130 nm 55 N/A
2,0A 400 3,2 Không SL6QM SL6PK D1 0F29h 512 KB N/A 74 °C 54,3 W 478 130 nm 55 N/A
2,20 400 3,2 Không SL5ZU SL5YS B0 0F24h 512 KB N/A 69 °C 55,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,20 400 3,2 Không SL5YS SL5YS B0 0F24h 512 KB N/A 69 °C 55,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,20 400 3,2 Không SL68S SL66S B0 0F24h 512 KB N/A 69 °C 55,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,20 400 3,2 Không SL66S SL66S B0 0F24h 512 KB N/A 69 °C 55,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,20 400 3,2 Không SL6E8 SL6GR C1 0F27h 512 KB N/A 70 °C 57,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,20 400 3,2 Không SL6GR SL6GR C1 0F27h 512 KB N/A 70 °C 57,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,20 400 3,2 Không SL6QN SL6PL D1 0F29h 512 KB N/A 70 °C 57,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,26 533 4,3 Không SL683 SL67Y B0 0F24h 512 KB N/A 70 °C 56,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,26 533 4,3 Không SL67Y SL67Y B0 0F24h 512 KB N/A 70 °C 56,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,26 533 4,3 Không SL6ET SL6D6 B0 0F24h 512 KB N/A 70 °C 56,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,26 533 4,3 Không SL6EE SL6DU C1 0F27h 512 KB N/A 70 °C 58,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,26 533 4,3 Không SL6DU SL6DU C1 0F27h 512 KB N/A 70 °C 58,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,26 533 4,3 Không SL6Q7 SL6PB D1 0F29h 512 KB N/A 70 °C 58,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,40 400 3,2 Không SL67R SL65R B0 0F24h 512 KB N/A 70 °C 57,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40 400 3,2 Không SL65R SL65R B0 0F24h 512 KB N/A 70 °C 57,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40 400 3,2 Không SL68T SL66T B0 0F24h 512 KB N/A 70 °C 57,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40 400 3,2 Không SL66T SL66T B0 0F24h 512 KB N/A 70 °C 57,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40 400 3,2 Không SL6E9 SL6GS C1 0F27h 512 KB N/A 71 °C 59,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40 400 3,2 Không SL6GS SL6GS C1 0F27h 512 KB N/A 71 °C 59,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40A 533 4,3 Không SL7E8 SL7E8 C0 0F33h 1 MB N/A 69 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
2,40B 533 4,3 Không SL684 SL67Z B0 0F24h 512 KB N/A 70 °C 57,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40B 533 4,3 Không SL67Z SL67Z B0 0F24h 512 KB N/A 70 °C 57,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40B 533 4,3 Không SL6EU SL6D7 B0 0F24h 512 KB N/A 70 °C 57,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40B 533 4,3 Không SL6EF SL6DV C1 0F27h 512 KB N/A 71 °C 59,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40B 533 4,3 Không SL6DV SL6DV C1 0F27h 512 KB N/A 71 °C 59,8 W 478 130 nm 55 N/A
2,40B 533 4,3 Không SL6QP SL6PM D1 0F29h 512 KB N/A 74 °C 66,2 W 478 130 nm 55 N/A
2,40C 800 6,4 SL6WR SL6WF D1 0F29h 512 KB N/A 74 °C 66,2 W 478 130 nm 55 N/A
2,40C 800 6,4 SL6Z3 SL6Z3 M0 0F25h 512 KB N/A 72 °C 74,5 W 478 130 nm 55 N/A
2,50 400 3,2 Không SL6EB SL6GT C1 0F27h 512 KB N/A 72 °C 61,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,50 400 3,2 Không SL6GT SL6GT C1 0F27h 512 KB N/A 72 °C 61,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,50 400 3,2 Không SL6QQ SL6QQ D1 0F29h 512 KB N/A 72 °C 61,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,53 533 4,3 Không SL685 SL682 B0 0F24h 512 KB N/A 71 °C 59,3 W 478 130 nm 55 N/A
2,53 533 4,3 Không SL682 SL682 B0 0F24h 512 KB N/A 71 °C 59,3 W 478 130 nm 55 N/A
2,53 533 4,3 Không SL6EV SL6D8 B0 0F24h 512 KB N/A 71 °C 59,3 W 478 130 nm 55 N/A
2,53 533 4,3 Không SL6EG SL6DW C1 0F27h 512 KB N/A 72 °C 61,5 W 478 130 nm 55 N/A
2,53 533 4,3 Không SL6DW SL6DW C1 0F27h 512 KB N/A 72 °C 61,5 W 478 130 nm 55 N/A
2,53 533 4,3 Không SL6Q9 SL6PD D1 0F29h 512 KB N/A 72 °C 61,5 W 478 130 nm 55 N/A
2,60 400 3,2 Không SL6HB SL6GU C1 0F27h 512 KB N/A 72 °C 62,6 W 478 130 nm 55 N/A
2,60 400 3,2 Không SL6GU SL6GU C1 0F27h 512 KB N/A 72 °C 62,6 W 478 130 nm 55 N/A
2,60 400 3,2 Không SL6QR SL6QR D1 0F29h 512 KB N/A 75 °C 69,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,60B 533 4,3 Không SL6S3 SL6S3 C1 0F27h 512 KB N/A 74 °C 66,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,60B 533 4,3 Không SL6QA SL6PE D1 0F29h 512 KB N/A 74 °C 66,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,60C 800 6,4 SL6WS SL6WH D1 0F29h 512 KB N/A 74 °C 66,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,60C 800 6,4 SL78X N/A D1 0F29h 512 KB N/A 74 °C 66,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,66 533 4,3 Không SL6DX SL6DX C1 0F27h 512 KB N/A 73 °C 66,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,66 533 4,3 Không SL6EH N/A C1 0F27h 512 KB N/A 73 °C 66,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,66 533 4,3 Không SL6S3 SL6S3 C1 0F27h 512 KB N/A 74 °C 66,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,66 533 4,3 Không SL6SK N/A C1 0F27h 512 KB N/A 74 °C 66,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,66 533 4,3 Không SL6PE SL6PE D1 0F29h 512 KB N/A 74 °C 66,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,66 533 4,3 Không SL6QA N/A D1 0F29h 512 KB N/A 74 °C 66,1 W 478 130 nm 55 N/A
2,66 533 4,3 Không SL7E9 N/A C0 0F33h 1 MB N/A 73,1 °C 103 W 478 90 nm 125 N/A
2,66 533 4,3 Không SL7YU N/A D0 0f34h 1 MB N/A 69,1 °C 84 W 775 90 nm 125 505
2,66 533 4,3 Không SL85U N/A E0 0F41H 1 MB N/A 67,7 °C 84 W 775 90 nm 125 505
2,80 400 3,2 Không N/A SL7EY D1 0F29h 512 KB N/A 75 °C 68,4 W 478 130 nm 55 N/A
2,80 533 4,3 Không SL6K6 SL6HL C1 0F27h 512 KB N/A 75 °C 68,4 W 478 130 nm 55 N/A
2,80 533 4,3 Không SL6HL SL6HL C1 0F27h 512 KB N/A 75 °C 68,4 W 478 130 nm 55 N/A
2,80 533 4,3 Không SL6SL SL6S4 C1 0F27h 512 KB N/A 75 °C 68,4 W 478 130 nm 55 N/A
2,80 533 4,3 Không SL6S4 SL6S4 C1 0F27h 512 KB N/A 75 °C 68,4 W 478 130 nm 55 N/A
2,80 533 4,3 Không SL6QB SL6PF D1 0F29h 512 KB N/A 75 °C 69,7 W 478 130 nm 55 N/A
2,80 533 4,3 Không SL7PK SL7PK E0 0F41h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
2,80 533 4,3 Không SL88G SL88G E0 0F41h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
2,80 800 6,4 SL6WJ SL6WJ D1 0F29h 512 KB N/A 75 °C 69,7 W 478 130 nm 55 N/A
2,80 800 6,4 SL6WT SL6WT D1 0F29h 512 KB N/A 75 °C 69,7 W 478 130 nm 55 N/A
2,80 800 6,4 SL6Z5 N/A M0 0F25h 512 KB N/A 73 °C 76,0 W 478 130 nm 55 N/A
2,80 800 6,4 SL7E2 SL7E2 D0 0f34h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
2,80 800 6,4 SL7E3 SL7E3 D0 0f34h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
2,80 800 6,4 N/A SL7J5 D0 0f34h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 520
2,80 800 6,4 SL7KA SL7KA D0 0f34h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
2,80 800 6,4 N/A SL7J5 D0 0f34h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 520
2,80 800 6,4 N/A SL7PL E0 0F41h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 775 90 nm 125 N/A
2,80 800 6,4 Không N/A SL7PT E0 0F41h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 505
2,80 800 6,4 N/A SL88H E0 0F41h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
2,80 800 6,4 SL8HX SL8HX E0 0F41h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 521[2]
2,80A 533 4,3 Không SL7K9 SL7K9 D0 0f34h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
2,80A 533 4,3 Không SL7D8 SL7D8 C0 0F33h 1 MB N/A 69 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
2,80C 800 6,4 SL78Y N/A D1 0F29h 512 KB N/A 75 °C 69,7 W 478 130 nm 55 N/A
2,80E 800 6,4 SL79K SL79K C0 0F33h 1 MB N/A 69 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
2,93 533 6,4 Không N/A SL7YV D0 0f34h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 515
2,93 533 6,4 Không N/A SL85V E0 0F41h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 515
3,0 800 6,4 SL6WU SL6WK D1 0F29h 512 KB N/A 70 °C 81,9 W 478 130 nm 55 N/A
3,0 800 6,4 SL78Z N/A D1 0F29h 512 KB N/A 70 °C 81,9 W 478 130 nm 55 N/A
3,0 800 6,4 SL7BK N/A M0 0F25h 512 KB N/A 66 °C 82,0 W 478 130 nm 55 N/A
3,0 800 6,4 SL7E4 SL7E4 D0 0f34h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,0 800 6,4 SL7KB SL7KB D0 0f34h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,0 800 6,4 SL7PM SL7PM E0 0F41h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,0 800 6,4 SL7PU SL7PU E0 0F41h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 530J
3,0 800 6,4 SL7Z9 SL7Z9 N0 0F43h 2 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 169 630[2]
3,0 800 6,4 SL88J N/A E0 0F41h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,00 800 6,4 SL7KK SL7KK D0 0f34h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 530
3,00 800 6,4 SL7J6 SL7J6 D0 0f34h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 530
3,0E 800 6,4 SL79L SL79L C0 0F33h 1 MB N/A 69 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,06 533 4,3 SL6K7 SL6JJ C1 0F27h 512 KB N/A 69 °C 81,8 W 478 130 nm 55 N/A
3,06 533 4,3 SL6JJ SL6JJ C1 0F27h 512 KB N/A 69 °C 81,8 W 478 130 nm 55 N/A
3,06 533 4,3 SL6SM SL6S5 C1 0F27h 512 KB N/A 69 °C 81,8 W 478 130 nm 55 N/A
3,06 533 4,3 SL6S5 SL6S5 C1 0F27h 512 KB N/A 69 °C 81,8 W 478 130 nm 55 N/A
3,06 533 4,3 SL6QC SL6PG D1 0F29h 512 KB N/A 69 °C 81,8 W 478 130 nm 55 N/A
3,06 800 4,3 N/A SL87L E0 0F41h 2 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 580
3,20 800 6,4 SL6WE SL6WG D1 0F29h 512 KB N/A 70 °C 82,0 W 478 130 nm 55 N/A
3,20 800 6,4 SL792 N/A D1 0F29h 512 KB N/A 70 °C 82,0 W 478 130 nm 55 N/A
3,20 800 6,4 SL79M SL79M C0 0F33h 1 MB N/A 73,2 °C 103,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,20 800 6,4 SL7B8 SL7B8 C0 0F33h 1 MB N/A 73,2 °C 103,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,20 800 6,4 SL7E5 SL7E5 D0 0f34h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,20 800 6,4 SL7J7 SL7J7 D0 0f34h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 540
3,20 800 6,4 SL7KC SL7KC D0 0f34h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,20 800 6,4 SL7KL SL7KL D0 0f34h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 540
3,20 800 6,4 SL7LA SL7LA D0 0f34h 1 MB N/A 67,7 °C 103,0 W 775 90 nm 125 N/A[3]
3,20 800 6,4 SL7PN SL7PN E0 0F41h 1 MB N/A 73,2 °C 103,0 W 775 90 nm 125 N/A
3,20 800 6,4 SL7PW SL7PW E0 0F41h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 540J
3,20 800 6,4 N/A SL7PX E0 0F41h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 540[3]
3,20 800 6,4 SL7Z8 SL7Z8 E0 0F43h 2 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 169 640[2]
3,20 800 6,4 SL88K N/A E0 0F41h 1 MB N/A 69,1 °C 89,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,2EE 800 6,4 SL7AA SL7AA M0 0F25h 512 KB 2 MB 64 °C 92,1 W 478 130 nm 178 N/A
3,40 800 6,4 SL793 SL793 D1 0F29h 512 KB N/A 70 °C 89,0 W 478 130 nm 55 N/A
3,40 800 6,4 SL7AJ SL7AJ C0 0F33h 1 MB N/A 73 °C 103,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,40 800 6,4 SL7B9 N/A C0 0F33h 1 MB N/A 73,2 °C 103,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,40 800 6,4 SL7E6 SL7E6 D0 0f34h 1 MB N/A 73,2 °C 103,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,40 800 6,4 SL7J8 SL7J8 D0 0f34h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 550
3,40 800 6,4 SL7KD SL7KD E0 0F41h 1 MB N/A 73,2 °C 103,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,40 800 6,4 SL7KM SL7KM D0 0f34h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 550
3,40 800 6,4 SL7LH SL7LH D0 0f34h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 N/A[3]
3,40 800 6,4 N/A SL7PP E0 0F41h 1 MB N/A 73,2 °C 103,0 W 478 90 nm 125 N/A
3,40 800 6,4 SL7PY SL7PY E0 0F41h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 550J
3,40 800 6,4 N/A SL7PZ E0 0F41h 1 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 550[3]
3,40 800 6,4 SL7RR SL7RR M0 0F25h 512 KB 2 MB 66 °C 109,6 W 775 130 nm 169 N/A
3,40 800 6,4 SL7Z7 SL7Z7 N0 0F43h 2 MB N/A 67,7 °C 84,0 W 775 90 nm 125 650[2]
3,4EE 800 6,4 SL7CH SL7CH M0 0F25h 512 KB 2 MB 68 °C 102,9 W 478 130 nm 178 N/A
3,4EE 800 6,4 SL7GD SL7GD M0 0F25h 512 KB 2 MB 66 °C 109,6 W 775 130 nm 178 N/A
3,46EE 1066 8,5 SL7NF SL7NF M0 0F25h 512 KB 2 MB 66 °C 110,7 W 775 130 nm 178 N/A
3,46EE 1066 8,5 N/A SL7RT M0 0F25h 512 KB 2 MB 66 °C 110,7 W 775 130 nm 178 N/A
3,60 800 6,4 SL7J9 SL7J9 D0 0f34h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 560
3,60 800 6,4 N/A SL7KN D0 0f34h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 560
3,60 800 6,4 SL7L9 SL7L9 D0 0f34h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 560[3]
3,60 800 6,4 N/A SL7NZ E0 0F41h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 560[3]
3,60 800 6,4 SL7Q2 SL7Q2 E0 0F41h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 560J
3,60 800 6,4 SL8J6 SL8J6 E0 0F41h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 N/A[2]
3,60 800 6,4 SL7Z5 SL7Z5 N0 0F43h 2 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 660[2]
3,80 800 6,4 SL7P2 SL7P2 E0 0F41h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 N/A[2]
3,80 800 6,4 SL82U SL82U E0 0F41h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 570J
3,80 800 6,4 N/A SL8J7 E0 0F41h 1 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 N/A[2]
3,80 800 6,4 N/A SL7Z3 N0 0F43h 2 MB N/A 72,8 °C 115,0 W 775 90 nm 125 670[2]
Ghi chú:
Loại CPU sản xuất theo công nghệ 180 nm có mã Willamette
Loại CPU sản xuất theo công nghệ 130 nm có mã Northwood
Loại CPU sản xuất theo công nghệ 90 nm có mã Prescott
EE: Viết tắt của Extreme Edition.
[1]: HT là viết tắt của công nghệ “Siêu phân luồng” của Intel (Hyper-Threading Technology)
[2] CPU này hỗ trợ EM64T (Intel Extended Memory 64 Technology và NX (Execute Disable Bit).
[3] CPU này hỗ trợ EM64T.


Tham khảo

sửa