Perfume có thể là:

  • Tên gọi tiếng Anh của nước hoa.
  • Tên một nhóm nhạc nữ Nhật Bản Perfume.