Permanganate là tên IUPAC của ion MnO4 mà trong đó Mangan có số oxy hoá +7

Permanganat
Lewis structure of the manganate(VII) anion
Permanganate-anion-3D-balls.png
Tên hệ thốngPermanganate
Nhận dạng
Thuộc tính
Công thức phân tửMnO4
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Các nguy hiểm
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Tham khảoSửa đổi