Peter Ladefoged

nhà ngữ âm học Anh

Peter Nielsen Ladefoged

(phát âm như /ˈlædɪfoʊɡɪd/;[1] 17 tháng 9 năm 1925 – 24 tháng 1 năm 2006) là nhà ngôn ngữ học và nhà ngữ âm học người Mỹ gốc Anh đã đi khắp thế giới để miêu tả các âm khác nhau trong những ngôn ngữ nguy cấp và sáng kiến những phương pháp để tập hợp và điều tra dữ liệu ngôn ngữ học. Ông học tại các trường Đại học Edinburgh (Scotland) và Ibadan (Nigeria) vào thập niên 1950.[2] Tại Edinburgh, ông học về ngữ âm học dưới David Abercrombie, ông ấy đã học dưới Daniel Jones, và do đó có quan hệ với Henry Sweet.[3]

Vào lúc qua đời, Ladefoged đang làm Giáo sư Danh dự môn Ngữ âm học tại Đại học California tại Los Angeles (UCLA), trường mà ông đã dạy từ 1962 đến 1991. Sách A Course in Phonetics (Lớp Ngữ âm học) của ông thường được sử dụng như cuốn sách giới thiệu ngữ âm học, và The Sounds of the World's Languages (Âm thanh của các Ngôn ngữ Thế giới, đồng tác giả với Ian Maddieson) thường được coi là sách tham khảo chuẩn về ngữ âm học. Ladefoged cũng viết vài cuốn sách về ngữ âm của các ngôn ngữ tại châu Phi.

Chú thích

sửa
  1. ^ Ladefoged, Peter Nielsen (2001). Vowels and consonants: an introduction to the sounds of languages (AIFF). tr. 74. Đã định rõ hơn một tham số trong |author=|last= (trợ giúp)
  2. ^ Wolpert, Stuart (ngày 27 tháng 1 năm 2006). “Obituary: Peter Ladefoged, UCLA Linguistics Professor” (bằng tiếng Anh). Đại học California tại Los Angeles. Đã định rõ hơn một tham số trong |author=|last= (trợ giúp)
  3. ^ Patricia Keating (ngày 3 tháng 11 năm 2006). “In Memoriam” (bằng tiếng Anh). Academic Senate, University of California. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 6 năm 2010. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2011. Đã định rõ hơn một tham số trong author-name-list parameters (trợ giúp)

Liên kết ngoài

sửa