Petruskẻ tiếm vị La Mã vào đầu thế kỷ thứ sáu, được ghi lại trong hai nguồn sử liệu nhỏ gồm Consularia CaesaraugustanaVictoris Tunnunnensis Chronicon. Ông vốn bất mãn trước man tộc Visigoth từ lâu, chờ dịp thuận tiện bèn điều động binh mã dấy loạn chống lại họ ở Tây Ban Nha. Khi người Visigoth kéo toàn quân tới đánh chiếm thành phố Dertosa vào năm 506, ông không chống chọi nổi nên bị bắt làm tù binh và bị triều đình Visigoth xử trảm bêu đầu thị chúng tại Saragossa.[1] Chẳng ai hay biết chút gì về thân thế của Petrus, nhưng xem chừng ông từng là thống đốc La Mã thứ hai (sau Burdunellus) cố gắng đòi lại quyền hành ở thung lũng Ebro của Tây Ban Nha sau khi Đế quốc Tây La Mã sụp đổ.

Chú thích

sửa
  1. ^ Collins, 35.

Tham khảo

sửa
  • Collins, Roger. Visigothic Spain, 409–711. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. ISBN 0-631-18185-7.
  • Thompson, E. A. "The End of Roman Spain: Part III." Nottingham Mediaeval Studies, xxii (1978), pp. 3–22. Reprinted as "The Gothic Kingdom and the Dark Age of Spain" in Romans and Barbarians: The Decline of the Western Empire. Madison: University of Wisconsin Press, 1982. pp. 161–187. ISBN 0-299-08700-X.