Phái Cổ Mộ (tiếng Hoa: 古墓派) là một môn phái võ công hư cấu trong tiểu thuyết của Kim Dung. Môn phái xuất hiện trong Thần điêu hiệp lữ, bối cảnh vào thế kỷ 13, dưới thời Nam Tống. Đây là một môn phái ẩn dật với ít môn đồ. Vị trí phái Cổ Mộ nằm trong khu Cổ Mộ (Hoạt tử Nhân mộ), thuộc Chung Nam Sơn[1] với Toàn Chân giáo là hàng xóm.

Nhân vật thuộc phái Cổ MộSửa đổi

Ngoài ra còn có sư phụ của Tiểu Long Nữ tên A Hoàn và người chăm sóc Tiểu Long Nữ là Tôn Bà Bà.

Võ công của phái Cổ MộSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Cha, Louis. The Return of the Condor Heroes (神雕俠侶). Ming Pao, 1959.