Kinh Pháp cú

(Đổi hướng từ Pháp cú kinh)

Kinh Pháp cú (Pāli; Sanskrit: Dharmapada; tiếng Sinhala: ධම්මපදය; Bản mẫu:Lang-pra Dhammapada;[1] tiếng Thái: ธรรมบท; tiếng Khmer: ធម្មបទ; tiếng Miến Điện: ဓမ္မပဒ; phồn thể: 法句經; giản thể: 法句经; bính âm: fǎjù jīng; tiếng Nhật: ダンマパダ; Romaji: danmapada; tiếng Triều Tiên: 법구경/담마 파다; beobgugyeong/damma pada), còn gọi là Kinh Lời Vàng hay Lời Phật Dạy, là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu bộ kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.

Kinh điển Phật giáo

Kinh

Luận

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài. Kinh Pháp Cú tóm thâu tinh hoa giáo lý của đức Phật tập hợp lại từ nhiều quyển kinh khác. Những câu danh ngôn của đức Phật được ghi tại các chùa hay các sách báo về danh ngôn phần lớn được trích ra từ Kinh Pháp Cú. Tại Việt Nam bản dịch thành thơ của hòa thượng Thích Minh Châu được sử dụng rất phổ biến.

Bố cụcSửa đổi

Quyển kinh gồm 423 bài kệ, chia ra làm 26 phẩm và tụng đọc trong Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần đầu tiên sau khi đức Phật nhập diệt.

I. Phẩm Song Yếu
II. Phẩm Không Phóng Dật
III. Phẩm Tâm
IV. Phẩm Hoa
V. Phẩm Kẻ Ngu
VI. Phẩm Hiền Trí
VII. Phẩm A-La-Hán
VIII. Phẩm Ngàn
IX. Phẩm Ác
X. Phẩm Hình Phạt
XI. Phẩm Già
XII. Phẩm Tự Ngã
XIII. Phẩm Thế Gian
XIV. Phẩm Phật Đa
XV. Phẩm An Lạc
XVI. Phẩm Hỷ Ái
XVII. Phẩm Phẫn Nộ
XVIII. Phẩm Cấu Uế
XIX. Phẩm Pháp Trụ
XX. Phẩm Đạo
XXI. Phẩm Tạp Lục
XXII. Phẩm Địa Ngục
XXIII Phẩm Voi
XXIV. Phẩm Tham Ái
XXV. Phẩm Tỷ Kheo
XXVI. Phẩm Bà-La-Môn

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ See, e.g., the Gāndhārī Dharmapada (GDhp), verses 301, 302, in: Brough (1962/2001), p. 166; and, Ānandajoti (2007), ch. 4, "Pupphavagga" (retrieved ngày 25 tháng 11 năm 2008 from "Ancient Buddhist Texts" at http://www.ancient-buddhist-texts.net/Buddhist-Texts/C3-Comparative-Dhammapada/CD-04-Puppha.htm).