Phân (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, phân có thể bao gồm nhiều nghĩa: