Phân cấp hành chính Panama

Panama có hai cấp hành chính địa phương. Cấp thứ nhất là tỉnh (tiếng Tây Ban Nha: provincia) và vùng thổ dân ngang cấp tỉnh (tiếng Tây Ban Nha: comarcas indígenas, thường viết tắt là comarca). Tỉnh gồm 9 đơn vị và vùng thổ dân cấp tỉnh gồm 3 đơn vị.

Bản đồ Panama với 9 tỉnh và 3 vùng thổ dân (comarcas indígenas) cấp tỉnh.

Cấp thứ hai là các hạt, các thị trấn và thành phố. Có hai comarca nằm trong các tỉnh được xem thương đương với corregimiento (đô thị). Mỗi tỉnh sẽ có một thành phố hoặc thị trấn là tỉnh lỵ.

Giữa hai cấp này có một cấp không chính thức, đó là huyện. Một tỉnh có thể gồm vài huyện và một huyện có thể gồm vài hạt. Mặc dù mỗi huyện cũng có một hạt làm trung tâm hành chính, nhưng huyện không có bộ máy chính quyền.

Các tỉnh:

Tỉnh Tỉnh lỵ
Bocas del Toro Bocas del Toro
Chiriquí David
Coclé Penonomé
Colón Colón
Darién La Palma
Herrera Chitré
Los Santos Las Tablas
Panamá Panamá
Veraguas Santiago de Veraguas

Ba comarca cấp tỉnh:

Comarca Thủ phủ
Emberá Union Choco
Kuna Yala El Porvenir
Ngöbe-Buglé Chichica

Hai comarca dưới tỉnh:

Comarca Tỉnh
Kuna de Madugandí Panamá
Kuna de Wargandí Darién

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa