Phân họ Lò bo

Phân họ Lò bo (danh pháp khoa học: Brownlowioideae) là một phân họ trong họ Cẩm quỳ (Malvaceae) nghĩa rộng. Các chi trong phân họ này từng được coi là một phần của nhóm cận ngànhhọ Đoạn (Tiliaceae) truyền thống cho tới khi có sự sửa đổi phân loại của hệ thống APG II.

Phân họ Lò bo
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Rosids
Bộ (ordo)Malvales
Họ (familia)Malvaceae
Phân họ (subfamilia)Brownlowioideae
Burett
Các chi
Danh pháp đồng nghĩa
Tiliaceae (một phần)
Berryaceae Doweld
Brownlowiaceae Cheek

Các chiSửa đổi

Phân họ này gồm 8-10 chi với khoảng 68 loài[1]

Ghi chúSửa đổi