Hippotraginae

(Đổi hướng từ Phân họ Mã linh)

Hippotraginae là một phân họ trong họ Trâu bò. Phân họ này gồm có: mã linh (linh dương ngựa, linh dương gặm cỏ), có 6 loài trong 5 chi.

Hippotraginae
Sable bull.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Artiodactyla
Họ (familia)Bovidae
Phân họ (subfamilia)Hippotraginae
Brooke, 1876
Chi

Phân loạiSửa đổi

Họ Trâu bò

Tham khảoSửa đổi