Một phân khối hay là xentimét khối, centimet khối (ký hiệu SI: cm3, ký hiệu khác: cc, ccm) tương ứng với thể tích một khối lập phương có số đo 1 cm x 1 cm x 1 cm. Nó dựa trên khối lượng của các đơn vị của hệ CGS, và là một đơn vị Hệ đo lường quốc tế chính thống.

Cubic centimetre
Messbecher.png
A measuring cup holding 1000 mL, that is one litre (1 L) or 100 cL
Thông tin đơn vị
Hệ thống đơn vịPrefixed SI derived unit
Đơn vị củaVolume
Kí hiệucm3 hoặc ㎤ 
Chuyển đổi đơn vị
1 cm3 trong ...... bằng ...
   SI base units   1,0×10−6 m3
   Imperial and U.S. customary   0,06102374 in3

Một xentimét khối tương ứng với một khối lượng 1/1.000.000 (1/1.000.000) của một mét khối, tương đương 1/1.000 (1/1.000) của một lít, hoặc một ml; do đó, 1 cm3 ≡ 1 ml. Khối lượng của một centimet khối nước ở 3,98 °C (nhiệt độ mà tại đó nó đạt mật độ tối đa của nó) nặng đúng 1 gam.

Cách viết tắt thông thường là ccccm không phải theo kiểu hệ đo lường quốc tế mà là cách viết thông tục ở một số hoàn cảnh. Nó là cách viết tắt cho "centimét khối". Ví dụ 'cc' thường được dùng để biểu thị thể tích động cơ của ô tôxe máy "chiếc xe Mini Cooper có dung tích động cơ 1275 cc". Trong y tế, 'cc' cũng thường được dùng, ví dụ "mất 100 cc máu".

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi