Phân loại bộ Cánh vẩy

Danh sách phân loại bộ Cánh vẩy đến cấp họ. Bộ Cánh vẩy gồm các loài ngài (46 liên họ) và bướm; (3 liên họ; Hedyloidea, HesperioideaPapilionoidea).

Micropterix aureatella, a micropterigid moth.

Phân bộ ZeuglopteraSửa đổi

Phân bộ AglossataSửa đổi

Phân bộ HeterobathmiinaSửa đổi

Phân bộ GlossataSửa đổi

Cận bộ DacnonyphaSửa đổi

 
Dyseriocrania subpurpurella, an eriocranid moth.

Cận bộ LophocoroninaSửa đổi

Cận bộ NeopseustinaSửa đổi

Cận bộ ExoporiaSửa đổi

 
Oncopera brunneata, a hepalialid moth.

Cận bộ HeteroneuraSửa đổi

Nhóm MonotrysiaSửa đổi

Đoạn NepticulinaSửa đổi
Đoạn IncurvariinaSửa đổi

Nhóm DitrysiaSửa đổi

Đoạn CossinaSửa đổi
Phân đoạn BombycinaSửa đổi
 
Catocala nupta, Red Underwing, a noctuid moth.
 
Drymonia ruficornis, a notodontid moth.
Phân đoạn CossinaSửa đổi
Đoạn TineinaSửa đổi
Phân đoạn TineinaSửa đổi
Phân đoạn SesiinaSửa đổi

Phân bộ EolepidopteriginaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Sohn, J.-C. et al. 2012: An annotated catalog of fossil and subfossil Lepidoptera (Insecta: Holometabola) of the world. Zootaxa, 3286: 1-132. Preview PDF Accepted by J. Rota: 28 Jan. 2012; published: 30 Apr. 2012