Phèn hay alum /ˈæləm/ là một hợp chất hóa học, cụ thể là kali sulfat nhôm ngậm nước (kali alum hay còn gọi là phèn chua) với công thức hóa họcKAl(SO
4
)2·12H
2
O
. Mở rộng khái niệm, phèn là muối sulfat kép, có công thức tổng quát AM(SO
4
)
2
·12H
2
O
với A là một cation hóa trị I, chẳng hạn như kali hay amoni (NH4+), và M là một kim loại hóa trị III, như nhôm hay crom (III).[1]

Phèn

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Austin, George T. (1984). Shreve's Chemical process industries (ấn bản 5). New York: McGraw-Hill. tr. 357. ISBN 9780070571471.

Liên kết ngoài

sửa