Hợp của AB

Cho AB là các tập hợp, khi đó hợp (cũng được gọi là hội) của AB là tập gồm các phần tử A và các phần tử của B, và không chứa phần tử nào khác. Hợp của AB được viết là "A B".

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi