Cho AB là các tập hợp, khi đó hợp (cũng được gọi là hội hay union) của AB là tập gồm tất cả các phần tử A và các phần tử của B, và không chứa phần tử nào khác. Hợp của AB được viết là "A B".[1] Hợp là khi chúng ta gộp 2 tập hợp lại với nhau.

Hợp của AB

Hợp của hai tập hợpSửa đổi

Hợp của hai tập hợp A và B là tập hợp các phần tử nằm trong A hoặc nằm trong B hoặc cả A và B.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nguyễn Tiến Quang (2008), tr. 11

Thư mụcSửa đổi

  • Nguyễn Tiến Quang (2008), Đại số đại cương, Nhà xuất bản giáo dục
  • Hoàng Xuân Sính (1972), Đại số đại cương (tái bản lần thứ tám), Nhà xuất bản giáo dục

Liên kết ngoàiSửa đổi