Phép thuật (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phép thuật có thể nói về các khái niệm như sau: