Phép thuật trắng

phép thuật được sử dụng để giúp đỡ những người khác

Ma thuật trắng (tiếng Anh: white magic) hoặc phép thuật chân chính (bright magic) là một loại sức mạnh được nhận từ thiên nhiên và sử dụng các nguồn năng lượng tích cực.[1][2] Các phù thủy trắng (white witch) và Wicca tập luyện thực hành ma thuật trắng để giúp đỡ, chữa bệnh và ban phúc cho người khác. Ma thuật trắng trái ngược với phép thuật đen.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Miller, JL (2010). “Practice and perception of black magic among the Hittites” (PDF). Altorientalische Forschungen. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2020.
  2. ^ Baglari, MH (2015). “The Magic Art of Witchcraft and Black Magic”. International Journal of Scientific and Research: 20. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2020.