Phép xã giao tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, phép xã giao hay bộ quy tắc hành vi xã hội chi phối sự tương tác giữa con người với nhau, vốn bắt nguồn rộng rãi từ nền tảng Nho giáo Hàn Quốc cũng như tập trung vào những giá trị cốt lõi của hệ tư tưởng này.[1] Bên cạnh các phép ứng xử chung, thì phép lịch sự xã giao tại Hàn Quốc còn định ra cách cư xử một cách kính trọng, lễ phép tùy theo địa vị xã hội. Mặc dù hầu hết các khía cạnh xã giao được thừa nhận tại đất nước này trên quy mô rộng khắp nhưng các phong tục tập quán hay thói quen có thể tùy theo địa phương hay vùng miền cụ thể, hoặc chịu ảnh hưởng từ các nền văn hóa khác như là Trung Quốc, Nhật BảnHoa Kỳ.

Xem thêm sửa

Phép xã giao ở các nơi khác: sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Table Etiquette [Nghi thức bàn ăn]”. Tổng cục du lịch Hàn Quốc. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2012.

Liên kết ngoài sửa