Phép xã giao tại Nhật Bản

tổng quan về phép xã giao ở Nhật Bản

Phép xã giao tại Nhật Bản chi phối những kỳ vọng về hành vi xã hội tại đất nước này và được nhìn nhận là vô cùng quan trọng, thiết yếu. Giống như nhiều nền văn hóa xã hội khác, phép xã giao biến thiên rất nhiều phụ thuộc vào địa vị của một người tùy theo người được hỏi. Nhiều cuốn sách có hướng dẫn người đọc về những chi tiết nhỏ lẻ. Một vài quy ước tùy thuộc vào thực tiễn cũng như thói quen của từng vùng miền, và do đó không thể tồn tại ở khắp mọi nơi trên đất Nhật Bản. Một số tục lệ đã và đang thay đổi xuyên suốt dòng chảy lịch sử nước Nhật.

Xem thêm sửa

Phép xã giao ở các nơi khác: sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  • Japan – Language, Culture, Customs and Etiquette Lưu trữ 2008-10-20 tại Wayback Machine
  • Western Style Weddings in Japan
  • Public bathing etiquette in Japan
  • Japanese Business Etiquette Guide Lưu trữ 2015-02-03 tại Wayback Machine
  • Illustrated Guide to Sushi Etiquette
  • Japan Intercultural Consulting: Japanese Business Etiquette Guide
  • Bramble, P. Sean (2008). Japan: a survival guide to customs and etiquette. Tarrytown, NY: Marshall Cavendish. ISBN 978-0-7614-5488-5.