Phê bình kinh tế chính trị

Bài viết này trong loại bài
Kinh tế học

Đề cương các chủ đề
Phân loại tổng quát

Kinh tế học vi mô · Kinh tế học vĩ mô
Lịch sử tư tưởng kinh tế
Lý luận · Các phương pháp không chính thống

Các phương pháp kỹ thuật

Toán học · Kinh tế lượng
Thực nghiệm · Kế toán quốc gia

Lĩnh vực và tiểu lĩnh vực

Hành vi · Văn hóa · Tiến hóa
Tăng trưởng · Phán triển · Lịch sử
Quốc tế · Hệ thống kinh tế
Tiền tệ Tài chính
Công cộng Phúc lợi
Sức khỏe · Nhân lực · Quản lý
Quản trị · Thông tin · Tổ chức · Lý thuyết trò chơi
Lý thuyết tổ chức ngành · Luật pháp
Nông nghiệp · Tài nguyên thiên nhiên
Môi trường · Sinh thái
Đô thị · Nông thôn · Vùng

Danh sách

Tạp chí · Ấn bản
Phân loại · Các chủ đề · Kinh tế học gia

Chủ đề Kinh tế học

Phê bình kinh tế chính trị hoặc phê bình kinh tế là một hình thức phê bình xã hội bác bỏ các phạm trù và cấu trúc xã hội khác nhau tạo thành diễn ngôn chính thống liên quan đến các hình thức và phương thức phân bổ nguồn lực và phân phối thu nhập trong nền kinh tế. Bài phê bình cũng bác bỏ việc các nhà kinh tế sử dụng những gì những người ủng hộ nó tin là những tiên đề phi thực tế, các giả định lịch sử sai lầm và việc sử dụng tính quy phạm của các câu chuyện mô tả khác nhau.[1] Họ bác bỏ những gì họ mô tả là xu hướng của các nhà kinh tế chính thống, những người coi nền kinh tế là một phạm trù xã hội tiên nghiệm.[2][3]

Những nhà phê bình kinh tế có xu hướng bác bỏ quan điểm rằng nền kinh tế, và các phạm trù của nó, được hiểu như là những điều xuyên tạc lịch sử.[4][5] Bởi họ cho rằng đó là một phương thức phân phối tài nguyên tương đối mới, xuất hiện cùng với sự hiện đại.[6][7][8] Do đó, nó được coi là một trong nhiều cách thức cụ thể trong lịch sử dùng để phân phối tài nguyên.

Những nhà phê bình kinh tế phê bình các tình trạng nhất định của chính nền kinh tế, nhưng không nhằm mục đích tạo ra các lý thuyết liên quan đến cách quản lý các nền kinh tế.[9][10][11][12] Những nhà phê bình kinh tế thường coi những khái niệm về nền kinh tế là những nhánh của các khái niệm siêu hình, cũng như các khái niệm thực tiễn xã hội và quy phạm, thay vì coi khái niệm về nền kinh tế là kết quả của bất kỳ sự "tự hiển nhiên" hoặc tuyên bố về "luật kinh tế" nào.[13][14] Do đó, họ có xu hướng coi những quan điểm phổ biến trong lĩnh vực kinh tế là sai lầm, hoặc đơn giản là ngụy khoa học.[15][16]

Ngày nay có nhiều chỉ trích về kinh tế chính trị, nhưng điểm chung của chúng là chỉ trích những gì các nhà phê bình kinh tế chính trị có xu hướng coi là giáo điều, tức là tuyên bố về "nền kinh tế" như một phạm trù xã hội cần thiết và xuyên lịch sử.[17][18]

Một số quan điểm của những nhà phê bình kinh tế chính trịSửa đổi

John RuskinSửa đổi

 
Chân dung John Ruskin

Ruskin coi "nền kinh tế" là một loại "mất tinh thần tập thể hoặc chấn động tập thể", và ông coi việc yêu cầu về độ chính xác trong công nghiệp là một loại nô lệ.[19][20] Do thực tế là Ruskin coi nền kinh tế chính trị thời bấy giờ là "điên rồ", ông nói rằng nó khiến ông quan tâm nhiều như "một khoa học về thể dục dụng cụ có tiên đề rằng con người trên thực tế không có bộ xương".[21]

Ruskin tuyên bố rằng kinh tế học dựa trên các vị trí hoàn toàn giống nhau. Theo Ruskin, những tiên đề này giống như suy nghĩ, không phải con người không có bộ xương, mà là chúng bao gồm hoàn toàn bộ xương. Ruskin đã viết rằng ông không phản đối giá trị sự thật của lý thuyết này, ông chỉ đơn thuần viết rằng ông phủ nhận rằng nó có thể được áp dụng thành công ở thời đại bấy giờ.[22][23] Ông đã đưa ra vấn đề với các ý tưởng về "quy luật tự nhiên", "con người kinh tế" và khái niệm phổ biến về "giá trị" và nhằm mục đích chỉ ra sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của các nhà kinh tế.[24] Cùng với đó, ông chỉ trích Mill với lối suy nghĩ “ý kiến của cộng đồng đã được phản ánh đầy đủ theo giá cả thị trường”[25]

Karl MarxSửa đổi

Trong thế kỷ 21, Karl Marx có lẽ là nhà phê bình nổi tiếng nhất về kinh tế chính trị, với tựa sách “Das Kapital” (Tư bản) là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của ông.[26] Tuy nhiên, người bạn đồng hành của Marx, Friedrich Engels cũng tham gia phê bình nền kinh tế chính trị trong Đề cương phê bình kinh tế chính trị năm 1844 của ông, giúp đặt ra một số nền tảng cho Karl Marx sẽ tiến xa hơn.[27][28][29] Phê bình của Marx về kinh tế chính trị bao gồm việc nghiên cứu và trình bày phương thức sản xuất và ý thức hệ của xã hội tư sản, và phê bình Realabstraktionen ["trừu tượng hóa thực sự"], nghĩa là "kinh tế" cơ bản, tức là, các phạm trù xã hội hiện diện trong những gì đối với Marx là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa,[30][31] ví dụ như lao động trừu tượng.[32][33][34] Trái ngược với kinh điển của kinh tế chính trị, Marx quan tâm đến việc dỡ bỏ bức màn ý thức hệ của các hiện tượng bề mặt và phơi bày các chuẩn mực, tiên đề, quan hệ xã hội, thể chế, v.v., tái tạo tư bản.[35]

Sự khác biệt giữa những nhà phê bình kinh tế và những người phê bình các vấn đề kinh tếSửa đổi

Có thể phân biệt giữa những người tham gia phê bình kinh tế chính trị, mang một đặc điểm bản thể hơn, nơi các tác giả phê bình các khái niệm cơ bản và phạm trù xã hội tái tạo nền kinh tế như một thực thể.[36][37][38][39][40] Trong khi các tác giả khác, mà các nhà phê bình kinh tế chính trị sẽ chỉ xem xét để đối phó với các hiện tượng bề mặt của "nền kinh tế", có một sự hiểu biết tự nhiên về các quá trình xã hội này. Do đó, sự khác biệt về nhận thức luận giữa các nhà phê bình kinh tế và các nhà kinh tế đôi khi cũng có thể rất lớn.[41]

Trong mắt những người chỉ trích kinh tế chính trị, những người chỉ trích các vấn đề kinh tế chỉ đơn thuần chỉ phê bình "một số thực tiễn nhất định" trong nỗ lực ngầm hoặc rõ ràng 'giải cứu' nền kinh tế chính trị; Ví dụ, các tác giả này có thể đề xuất thu nhập cơ bản phổ quát hoặc để thực hiện một nền kinh tế kế hoạch.[42][43][44][45]

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Henderson, Willie (2000). John Ruskin's political economy. London: Routledge. ISBN 0-203-15946-2. OCLC 48139638. [...]Ruskin attempted a methodological/scientific critique of political economy. He fixed on ideas of ‘natural laws’, ‘economic man’ and the prevailing notion of ‘value’ to point out gaps and inconsistencies in the system of classical economics.
 2. ^ Murray, Patrick (tháng 3 năm 2020). “The Illusion of the Economic: Social Theory without Social Forms”. Critical Historical Studies. 7 (1): 19–27. doi:10.1086/708005. ISSN 2326-4462. S2CID 219746578.
 3. ^ Louis, Althusser; Balibar, Etienne (1979). Reading Capital. Verso Editions. tr. 158. OCLC 216233458. 'To criticize Political Economy' means to confront it with a new problematic and a new object: i.e., to question the very object of Political Economy
 4. ^ Fareld, Victoria; Kuch, Hannes (2020), From Marx to Hegel and Back, Bloomsbury Academic, tr. 142,182, doi:10.5040/9781350082700.ch-001, ISBN 978-1-3500-8267-0, S2CID 213805975, truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2021
 5. ^ Postone 1993, tr. 44,192–216.
 6. ^ Mortensen. “Ekonomi”. Tidskrift för litteraturvetenskap. 3:4: 9.
 7. ^ Postone, Moishe (1995). Time, labor, and social domination : a reinterpretation of Marx's critical theory. tr. 130, 5. ISBN 0-521-56540-5. OCLC 910250140.
 8. ^ Jönsson, Dan. “John Ruskin: En brittisk 1800-talsaristokrat för vår tid? - OBS”. sverigesradio.se (bằng tiếng Thụy Điển). Sveriges Radio. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2021. Den klassiska nationalekonomin, som den utarbetats av John Stuart Mill, Adam Smith och David Ricardo, betraktade han som en sorts kollektivt hjärnsläpp ... [Transl. Ruskin viewed the classical political economy as it was developed by Mill, Smith, and Ricardo, as a kind of "collective mental lapse.]
 9. ^ Henderson, Willie (2000). John Ruskin's political economy. London: Routledge. ISBN 0-203-15946-2. OCLC 48139638. [...]Ruskin attempted a methodological/scientific critique of political economy. He fixed on ideas of ‘natural laws’, ‘economic man’ and the prevailing notion of ‘value’ to point out gaps and inconsistencies in the system of classical economics.
 10. ^ Louis, Althusser; Balibar, Etienne (1979). Reading Capital. Verso Editions. tr. 158. OCLC 216233458. 'To criticize Political Economy' means to confront it with a new problematic and a new object: i.e., to question the very object of Political Economy
 11. ^ Ramsay, Anders (21 tháng 12 năm 2009). “Marx? Which Marx? Marx's work and its history of reception”. www.eurozine.com. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2021.
 12. ^ Ruccio, David (10 tháng 12 năm 2020). “Toward a critique of political economy | MR Online”. mronline.org. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 12 năm 2020. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2021. Marx arrives at conclusions and formulates new terms that run directly counter to those of Smith, Ricardo, and the other classical political economists.
 13. ^ Louis, Althusser; Balibar, Etienne (1979). Reading Capital. Verso Editions. tr. 158. OCLC 216233458. 'To criticize Political Economy' means to confront it with a new problematic and a new object: i.e., to question the very object of Political Economy
 14. ^ Ruskin, John. Unto this Last. tr. 128–129.
 15. ^ Murray, Patrick (tháng 3 năm 2020). “The Illusion of the Economic: Social Theory without Social Forms”. Critical Historical Studies. 7 (1): 19–27. doi:10.1086/708005. ISSN 2326-4462. S2CID 219746578.
 16. ^ Patterson, Orlando; Fosse, Ethan. “Overreliance on the Pseudo-Science of Economics”. The New York Times. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2015. (OpEd)
 17. ^ Louis, Althusser; Balibar, Etienne (1979). Reading Capital. Verso Editions. tr. 158. OCLC 216233458. 'To criticize Political Economy' means to confront it with a new problematic and a new object: i.e., to question the very object of Political Economy
 18. ^ Louis, Althusser; Balibar, Etienne (1979). Reading Capital. Verso Editions. tr. 158. OCLC 216233458. 'To criticize Political Economy' means to confront it with a new problematic and a new object: i.e., to question the very object of Political Economy
 19. ^ Jönsson, Dan. “John Ruskin: En brittisk 1800-talsaristokrat för vår tid? - OBS”. sverigesradio.se (bằng tiếng Thụy Điển). Sveriges Radio. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2021. Den klassiska nationalekonomin, som den utarbetats av John Stuart Mill, Adam Smith och David Ricardo, betraktade han som en sorts kollektivt hjärnsläpp ... [Transl. Ruskin viewed the classical political economy as it was developed by Mill, Smith, and Ricardo, as a kind of "collective mental lapse.]
 20. ^ Jönsson, Dan. “John Ruskin: En brittisk 1800-talsaristokrat för vår tid? - OBS”. sverigesradio.se (bằng tiếng Thụy Điển). Sveriges Radio. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2021. Den klassiska nationalekonomin, som den utarbetats av John Stuart Mill, Adam Smith och David Ricardo, betraktade han som en sorts kollektivt hjärnsläpp ... [Transl. Ruskin viewed the classical political economy as it was developed by Mill, Smith, and Ricardo, as a kind of "collective mental lapse.]
 21. ^ Ruskin, John. Unto this Last. tr. 128–129.
 22. ^ Ruskin, John. Unto this Last. tr. 128–129.
 23. ^ Jönsson, Dan. “John Ruskin: En brittisk 1800-talsaristokrat för vår tid? - OBS”. sverigesradio.se (bằng tiếng Thụy Điển). Sveriges Radio. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2021.
 24. ^ Henderson, Willie (2000). John Ruskin's political economy. London: Routledge. ISBN 0-203-15946-2. OCLC 48139638. [...]Ruskin attempted a methodological/scientific critique of political economy. He fixed on ideas of ‘natural laws’, ‘economic man’ and the prevailing notion of ‘value’ to point out gaps and inconsistencies in the system of classical economics.
 25. ^ Henderson, Willie (2000). John Ruskin's political economy. London: Routledge. tr. 100. ISBN 0-203-15946-2. OCLC 48139638. Ruskin’s criticism of Mill is that he based the science of political economy on ‘the opinions of the public’ as expressed by market prices, i.e. on ‘fuddled’ thought induced by contemplating the shadow of value rather than thinking upon, by implication, a true (Platonic) object of cognition.
 26. ^ Conttren, V. (2022). “István Mészáros: The Critique of Political Economy”. Conttren, V. doi:10.17605/OSF.IO/65MXD. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
 27. ^ “Deutsch-Franzosische Jahrbucher” [German-French Yearbooks]. www.marxists.org. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2021.
 28. ^ Liedman, Sven-Eric. “Engelsismen” (PDF). Fronesis (bằng tiếng Thụy Điển) (28): 134. Engels var också först med att kritiskt bearbeta den nya nationalekonomin; hans "Utkast till en kritik av nationalekonomin" kom ut 1844 och blev en utgångspunkt för Marx egen kritik av den politiska ekonomin [Engels was the first to critically engage the new political economy his Outlines of a Critique of Political Economy came out in 1844 and became a starting point for Marx's own critique of the political economy]
 29. ^ Murray, Patrick (tháng 3 năm 2020). “The Illusion of the Economic: Social Theory without Social Forms”. Critical Historical Studies. 7 (1): 19–27. doi:10.1086/708005. ISSN 2326-4462. S2CID 219746578. "There are no counterparts to Marx's economic concepts in either classical or utility theory." I take this to mean that Marx breaks with economics, where economics is understood to be a generally applicable social science.
 30. ^ “Marx Ekonomikritik”. Fronesis (bằng tiếng Thụy Điển) (28). Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2021.
 31. ^ Bellofiore, Riccardo (2016). “Marx after Hegel: Capital as Totality and the Centrality of Production” (PDF). Crisis & Critique. 3 (3): 31.
 32. ^ Jung, Henrik (1 tháng 1 năm 2019). “Slagen av abstraktioner: Förnuftiga och reala abstraktioner i Marx ekonomikritik”. Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria (bằng tiếng Thụy Điển). ISSN 0076-1648. Marx consistently reveals the social abstraction of the substance of value and capital, i.e. abstract labour, as a Realabstraktion dominating individuals in bourgeois society through money and capital.
 33. ^ Louis, Althusser; Balibar, Etienne (1979). Reading Capital. Verso Editions. tr. 158. OCLC 216233458. 'To criticize Political Economy' means to confront it with a new problematic and a new object: i.e., to question the very object of Political Economy
 34. ^ Fareld, Victoria; Kuch, Hannes (9 tháng 1 năm 2020). From Marx to Hegel and back capitalism, critique, and utopia. Ann Arbor, Michigan: Bloomsbury Academic. tr. 150, 143. ISBN 978-1-350-08268-7. OCLC 1141198381.
 35. ^ Freeman, Alan. “The psychopathology of Walrasian Marxism” (PDF). Munich Personal RePEc Archive. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 10 tháng 4 năm 2018. ‘Economic’ categories, appearing as inhuman things with a mind of their own – prices, money, interest rates – are for Marx the disguised form of relations between people.
 36. ^ Ruskin, John. Unto this Last. tr. 128–129.
 37. ^ Henderson, Willie (2000). John Ruskin's political economy. London: Routledge. ISBN 0-203-15946-2. OCLC 48139638. It could be argued that Ruskin, like Plato, is addressing the problems of society as a whole rather than addressing economic issues. Nonetheless, he approaches such concerns through a critique of political economy.
 38. ^ Ruccio, David (10 tháng 12 năm 2020). “Toward a critique of political economy | MR Online”. mronline.org. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 12 năm 2020. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2021. Marx arrives at conclusions and formulates new terms that run directly counter to those of Smith, Ricardo, and the other classical political economists.
 39. ^ Arthur, Christopher (2004). The new dialectic and Marx capital. Leiden, The Netherlands: Brill. tr. 232–233, 8.
 40. ^ Louis, Althusser; Balibar, Etienne (1979). Reading Capital. Verso Editions. tr. 158. OCLC 216233458. 'To criticize Political Economy' means to confront it with a new problematic and a new object: i.e., to question the very object of Political Economy
 41. ^ Marx. “Grundrisse”. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 2 năm 2002. The aim is, rather, to present production – see e.g. Mill – as distinct from distribution, etc., as encased in eternal natural laws independent of history, at which opportunity bourgeois relations are then quietly smuggled in as the inviolable natural laws on which society in the abstract is founded. This is the more or less conscious purpose of the whole proceeding. In distribution, by contrast, humanity has allegedly permitted itself to be considerably more arbitrary. Quite apart from this crude tearing-apart of production and distribution and of their real relationship, it must be apparent from the outset that, no matter how different distribution may have been arranged in different stages of social development, it must be possible here also, just as with production, to single out common characteristics, and just as possible to confound or to extinguish all historic differences under general human laws.
 42. ^ Henderson, Willie (2000). John Ruskin's political economy. London: Routledge. ISBN 0-203-15946-2. OCLC 48139638. It could be argued that Ruskin, like Plato, is addressing the problems of society as a whole rather than addressing economic issues. Nonetheless, he approaches such concerns through a critique of political economy.
 43. ^ Ayres, Robert (12 tháng 8 năm 2020). “How Universal Basic Income Could Save Capitalism”. INSEAD Knowledge (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2021.
 44. ^ Volkov, Genrikh Nikolaevich (1982). The Basics of Marxist-Leninist Theory. Progress guides to the social sciences (bằng tiếng Anh). Moscow: Progress. tr. 51, 188, 313. OCLC 695564556.
 45. ^ Ramsay, Anders (21 tháng 12 năm 2009). “Marx? Which Marx? Marx's work and its history of reception”. www.eurozine.com. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2021.