Phó đô đốc (Vice Admiral) là một cấp bậc tướng lĩnh hải quân, tương đương với cấp bậc trung tướng. Phó Đô đốc là cấp trên của Chuẩn Đô đốc và là cấp dưới của Đô đốc.

Hải quân Nhân dân Việt Nam sửa

Trong lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, quân hàm Phó Đô đốc tương đương Trung tướng (2 sao), ở trên Chuẩn Đô đốc (1 sao) và dưới Đô đốc (3 sao). Theo Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (2004) thì Phó Đô đốc là bậc quân hàm cao nhất của quân nhân giữ chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Một số quân nhân thụ phong hàm này như:

Bổ nhiệm, thăng quân hàm, cấp bậc một số cán bộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Báo điện tử Quân đội nhân dân, ngày 1 tháng 1 năm 2008

Hải quân Việt Nam Cộng hòa sửa

Cấp bậc Phó Đô đốc trong Hải quân Việt Nam Cộng hòa tương đương với trung tướng 3 sao.

Phó Đô đốc tiêu biểu:

Úc sửa

Trong Hải quân Hoàng gia Úc, cấp bậc Phó Đô đốc là Tư lệnh Hải quân Úc (Chief of Navy). Các sĩ quan sau đây cũng có cấp bậc này nếu họ là các sĩ quan Hải quân: Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng (Vice Chief of the Defence Force), Tư lệnh Chiến dịch Phối hợp (Chief of Joint Operations). Phó Đô đốc của Úc tương đương với cấp bậc Tư lệnh Không quân Hoàng gia Úc và tương đương với trung tướng trong Lục quân Úc.

Canada sửa

Trong Hải quân Canada, cấp bậc Phó Đô đốc tương đương trung tướng Lục quân Canada hay Không quân Canada.

Pháp sửa

Tại Pháp, cấp bậc Phó Đô đốc là Vice-amiral là cấp bậc tướng hải quân ba sao, tương đương thiếu tướng. Cấp bậc cao hơn là Phó Đô đốc Hạm đội (Vice-amiral d'escadre, mang bốn sao, tương đương (trung tướng) và Đô đốc (Amiral, mang năm sao, tương đương đại tướng).

Ý sửa

Tại Ý, tương đương cấp bậc Phó Đô đốc là Ammiraglio di Squadra.

Hoa Kỳ sửa

Trong Hải quân Hoa Kỳ, các Phó Đô đốc thường thường là các tư lệnh của các hạm đội mang số của Hoa Kỳ quanh khắp thế giới mà hình thành các bộ phận hải quân của từng vùng tư lệnh thống nhất. Trong số năm hạm đội mang số của Hoa Kỳ, bốn hạm đội có tàu chỉ huy hoạt động như soái hạm của Phó Đô đốc. Các Phó Đô đốc Mỹ cho bay một cờ màu xanh biển với ba ngôi sao trắng như là lệnh kỳ.

Chú thích sửa