Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam [1] là một chức vụ cao cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có chức trách giúp Chủ nhiệm Tổng cục chính trị tổ chức lực lượng, chỉ huy và điều hành các hoạt động chính trị, công tác đảng, công tác chính trị, công tác tuyên huấn, cán bộ, dân vận, tổ chức trong quân đội.

Đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thường là một sĩ quan cao cấp mang hàm từ Thiếu tướng đến Thượng tướng. Căn cứ theo điều 25 được sửa đổi, bổ sung của Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, số 19/2008/QH12 ngày 03-06-2008 thì chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân số 72/2014/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014 thì Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị có quân hàm Thượng tướng không được quá 03 người. Hiện nay, người đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thường từng giữ chức vụ Chính ủy quân khu, quân đoàn, quân chủng.

Danh sách chi tiếtSửa đổi

Họ và tên

Năm sinh-mất

Thời gian

đảm nhiệm

Quân chủng Chủ nhiệm Cấp bậc

cao nhất

Chức vụ cao nhất
Lê Liêm

(1922-1985)

1950-?[2]   Nguyễn Chí Thanh
Trần Nam Trung

(1912-2009)

1952-?[3]   Ủy viên Trung ương Đảng
Song Hào

(1917-2004)

1955-1961     Bí thư Trung ương Đảng

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Lê Quang Đạo

(1921-1999)

1955-1976   Nguyễn Chí Thanh

Song Hào

  Bí thư Trung ương Đảng

Chủ tịch Quốc hội

Phạm Ngọc Mậu

(1919-1993)

1961-1989[4]   Nguyễn Chí Thanh

Song Hào

Chu Huy Mân

Nguyễn Quyết

 
Lê Hiến Mai

(1920-2019)

1967-1971   Song Hào   Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội

Lê Quang Hòa

(1914-1993)

1973-1976     Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trần Độ

(1923-2002)

1974-1976     Ủy viên Trung ương Đảng

Phó Chủ tịch Quốc hội

Đặng Vũ Hiệp

(1928-2008)

1977-1984   Chu Huy Mân   Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trần Văn Phác

(1926-2012)

1977-1982     Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Văn hóa

Lê Hai

(1927-2018)

1977-1981

1988-1999

  Chu Huy Mân

Nguyễn Quyết

 
Nguyễn Nam Khánh

(1927-2013)

1979-1996   Chu Huy Mân

Nguyễn Quyết

Lê Khả Phiêu

  Ủy viên Trung ương Đảng
Phạm Hồng Cư

(1926-2021)

1986-1995    
Nguyễn Quyết

(1922-)

1986-1987   Chu Huy Mân   Bí thư Trung ương Đảng

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Lê Khả Phiêu

(1931-2020)

1988-1991   Nguyễn Quyết   Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Phạm Thanh Ngân

(1939-)

1996-1997   Lê Khả Phiêu  [5] Ủy viên Bộ Chính trị

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Phạm Văn Long

(1946-)

1997-2008   Lê Khả Phiêu

Phạm Thanh Ngân

Lê Văn Dũng

  Ủy viên Trung ương Đảng
Lê Văn Dũng

(1945)

1998   Phạm Thanh Ngân   Bí thư Trung ương Đảng

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Phạm Hồng Thanh

(1946-)

1998-2008   Phạm Thanh Ngân

Lê Văn Dũng

  Ủy viên Trung ương Đảng
Lê Văn Hân[6]   Lê Văn Dũng  
Phùng Khắc Đăng

(1945-)

2001-2007    
Đàm Đình Trại

(1947-)

2005-2008    
Bùi Văn Huấn

(1945-)

2004-2011     Ủy viên Trung ương Đảng
Ngô Xuân Lịch

(1954-)

2007-2011     Ủy viên Bộ Chính trị

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Tuấn Dũng

(1952-)

2008-2012   Lê Văn Dũng

Ngô Xuân Lịch

 
Nguyễn Thành Cung

(1953-)

2010-2011   Lê Văn Dũng   Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng [7]

Lương Cường

(1957-)

2011-2016   Ngô Xuân Lịch   Ủy viên Bộ Chính trị (2021-nay) [8]

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (2016 - nay)

Đào Duy Minh

(1954-2020)

2011-2015    
Nguyễn Trọng Nghĩa

(1962-)

2012-2021   Ngô Xuân Lịch

Lương Cường

  Bí thư Trung ương Đảng (2021-nay)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (2021-nay)[9]

Mai Quang Phấn

(1953-)

2012-2016   Ngô Xuân Lịch  
Phương Minh Hòa [10]

(1955-)

2015-2016     [11] Ủy viên Trung ương Đảng
Lê Hiền Vân

(1960-)

2016-2020   Lương Cường  
Đỗ Căn

(1961-)

2016-nay    
Trần Quang Phương

(1961-)

2019-2021     Ủy viên Trung ương Đảng (2016-nay)

Phó Chủ tịch Quốc hội (2021-nay) [12]

Trịnh Văn Quyết [13]

(1966-)

2021-nay     Ủy viên Trung ương Đảng (2021-nay)

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Luật Sửa đổi bổ sung Luật Sĩ quan năm 2008”.
 2. ^ “NGUYÊN CHỦ NHIỆM ỦY BAN THANH TRA NHÀ NƯỚC BÙI QUANG TẠO”.
 3. ^ “Tin buồn”.
 4. ^ “Nhớ Thượng tướng Phạm Ngọc Mậu”.
 5. ^ “Ký ức về những ngày để tang Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
 6. ^ “Thượng tướng Song Hào từ trần”.
 7. ^ “Trung tướng Nguyễn Thành Cung được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng”. 3 tháng 7 năm 2011.
 8. ^ “Danh sách Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII”. 1 tháng 2 năm 2021.
 9. ^ “Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương”. 19 tháng 2 năm 2021.
 10. ^ “Thượng tướng Phương Minh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo”.
 11. ^ “Bộ Quốc phòng bác thông tin Thượng tướng Phương Minh Hòa bị bắt”.
 12. ^ “Thượng tướng Quân đội Trần Quang Phương được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội”. 20 tháng 7 năm 2021.
 13. ^ “Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị”.