Mở trình đơn chính

Phó Chủ tịch Cuba, tên gọi chính thức từ năm 1976 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, là chức vụ chính trị cao cấp thứ 2 trong Hội đồng Nhà nước Cuba. Hiện nay có một điều khoản cho Phó Chủ tịch, người được bầu theo cách tương tự như Chủ tịch Cuba.

Về mặt lịch sử, Phó Chủ tịch Cuba đã được bầu cùng một phiếu với Chủ tịch. Chức vụ này đã được sử dụng trong giai đoạn 1902–1928, 1936, 1940–1958, và từ 1976.

Phó Tổng thống Cộng hòaSửa đổi

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CubaSửa đổi

Tên Bổ nhiệm Bãi nhiệm Chủ tịch
Raúl Castro 12/1976 2/2008 Fidel Castro
José Ramón Machado Ventura 2/2008 2/2013 Raúl Castro
Miguel Díaz-Canel 2/2013 Đương nhiệm Raúl Castro

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi