Phó Thủ tướng Nhật Bản

Phó Thủ tướng Nhật Bản (副総理 Fuku-sōri?, Phó Tổng lý) là thành viên cao cấp của Nội các Nhật Bản. Chức vụ Phó Thủ tướng không phải là một vị trí cố định, chỉ tồn tại theo quyết định của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Nhật Bản
副総理
Phó Tổng lý
Goshichi no kiri.svg
Biểu tượng Chính phủ Nhật Bản
Đương nhiệm
Trống
Chức vụPhó Tổng lý
Trong nước
Bổ nhiệm bởiThủ tướng
phê chuẩn của Thiên Hoàng
Nhiệm kỳKhông giới hạn
Người đầu tiên giữ chứcShidehara Kijūrō
Thành lập3 tháng 5 năm 1947

Chức vụ không tự động thành Thủ tướng, nếu sau này bị mất khả năng hoặc từ chức khỏi sự lãnh đạo của đảng chính trị. Tuy nhiên, trong thực tế, việc chỉ định ai đó vào vai trò của Phó Thủ tướng có thể cung cấp tình trạng thực tế bổ sung trong nội các, cho phép thực hiện de facto, nếu không de jure, quyền lực.

Danh sách Phó Thủ tướng Nhật BảnSửa đổi

Phó Thủ tướng Nhiệm kỳ Đảng phái Thủ tướng
Văn phòng không thiết lập Katayama Tetsu
  Ashida Hitoshi
芦田 均
(1887-1959)
Đảng Dân chủ
  Nishio Suehiro
西尾 末広
(1891-1981)
Đảng Xã hội Ashida Hitoshi
Văn phòng không thiết lập
Yoshida Shigeru
  Hayashi Jōji
林 譲治
(1889-1960)
19 tháng 10 năm 1948 - 13 tháng 3 năm 1951 Đảng Tự do
Văn phòng không thiết lập
  Ogata Taketora
緒方 竹虎
(1888-1965)
28 tháng 11 năm 1952 - 10 tháng 12 năm 1954 Đảng Tự do
  Shigemitsu Mamoru
重光 葵
(1887-1957)
10 tháng 12 năm 1954 - 23 tháng 12 năm 1956 Đảng Dân chủ Tự do Hatoyama Ichirō
Văn phòng không thiết lập Ishibashi Tanzan
Kishi Nobusuke
  Ishii Mitsujirō
石井 光次郎
(1889-1981)
20 tháng 5 năm 1957 - 12 tháng 6 năm 1958 Đảng Dân chủ Tự do
Văn phòng không thiết lập
  Masutani Shūji
益谷 秀次
(1888-1978)
18 tháng 6 năm 1959 - 19 tháng 7 năm 1960 Đảng Dân chủ Tự do
Văn phòng không thiết lập Ikeda Hayato
  Kōno Ichirō
河野 一郎
(1898-1965)
18 tháng 7 năm 1964 - 3 tháng 6 năm 1965 Đảng Dân chủ Tự do
Văn phòng không thiết lập
Satō Eisaku
Tanaka Kakuei
  Miki Takeo
三木 武夫
(1907-1988)
29 tháng 8 năm 1972 - 12 tháng 7 năm 1974 Đảng Dân chủ Tự do
Văn phòng không thiết lập
  Fukuda Takeo
福田 赳夫
(1905-1995)
9 tháng 12 năm 1974 - 6 tháng 11 năm 1976 Đảng Dân chủ Tự do Miki Takeo
Văn phòng không thiết lập
Fukuda Takeo
Ōhira Masayoshi
  Itō Masayoshi
伊東 正義
(1913-1994)
11 tháng 6 năm 1980 - 17 tháng 7 năm 1980 Đảng Dân chủ Tự do
Văn phòng không thiết lập Suzuki Zenkō
Nakasone Yasuhiro
  Kanemaru Shin
金丸 信
(1914-1996)
22 tháng 7 năm 1986 - 6 tháng 11 năm 1987 Đảng Dân chủ Tự do
  Miyazawa Kiichi
宮澤 喜一
(1919-2007)
6 tháng 11 năm 1987 - 9 tháng 12 năm 1988 Đảng Dân chủ Tự do Takeshita Noboru
Văn phòng không thiết lập
Uno Sōsuke
Kaifu Toshiki
  Watanabe Michio
渡辺 美智雄
(1923-1995)
5 tháng 11 năm 1991 - 7 tháng 4 năm 1993 Đảng Dân chủ Tự do Miyazawa Kiichi
  Gotōda Masaharu
後藤田 正晴
(1914-2005)
8 tháng 4 năm 1993 - 9 tháng 8 năm 1993 Đảng Dân chủ Tự do
  Hata Tsutomu
羽田 孜
(1935-2017)
9 tháng 8 năm 1993 - 28 tháng 4 năm 1994 Đảng Đổi mới Hosokawa Morihiro
Văn phòng không thiết lập Hata Tsutomu
  Kōno Yōhei
河野 洋平
(sinh năm 1937)
30 tháng 6 năm 1994 - 2 tháng 10 năm 1995 Đảng Dân chủ Tự do Murayama Tomiichi
  Hashimoto Ryūtarō
橋本 龍太郎
(1937-2006)
2 tháng 10 năm 1995 - 11 tháng 1 năm 1996 Đảng Dân chủ Tự do
 
久保 亘
(1929-2003)
11 tháng 1 năm 1996 - 7 tháng 11 năm 1996 Đảng Dân chủ Xã hội Hashimoto Ryūtarō
Văn phòng không thiết lập
Obuchi Keizō
Mori Yoshirō
Koizumi Junichirō
Abe Shinzō
Fukuda Yasuo
Asō Tarō
 
菅 直人
(sinh năm 1946)
16 tháng 9 năm 2009 - 8 tháng 6 năm 2010 Đảng Dân chủ Hatoyama Yukio
Văn phòng không thiết lập Kan Naoto
 
岡田 克也
(sinh năm 1953)
13 tháng 1 năm 2012 - 26 tháng 12 năm 2012 Đảng Dân chủ Noda Yoshihiko
 
麻生 太郎
(sinh năm 1940)
26 tháng 12 năm 2012 - 16 tháng 9 năm 2020 Đảng Dân chủ Tự do Abe Shinzō
16 tháng 09 năm 2020 - 4 tháng 10 năm 2021 Suga Yoshihide
副総理 内閣 序列 指定期間 役職 政党
  Shidehara Kijūrō 第1次吉田内閣 - 3 tháng 5 năm 1947 - 24 tháng 5 năm 1947 復員庁総裁 日本進歩党
  Ashida Hitoshi 片山内閣 筆頭 1 tháng 6 năm 1947 - 10 tháng 3 năm 1948 外務大臣 民主党
  Nishio Suehiro 芦田内閣 筆頭 10 tháng 3 năm 1948 - 6 tháng 7 năm 1948 国務大臣(無任所 日本社会党
  Hayashi Jōji 第2次吉田内閣 筆頭 1948年10月19日 - 1949年2月16日 厚生大臣 自由党
第3次吉田内閣 1949年2月16日 - 1951年3月13日 厚生大臣
のち、国務大臣(無任所)
  緒方竹虎 第4次吉田内閣 筆頭 1952年11月28日 - 1953年5月21日 国務大臣(内閣官房長官
のち、国務大臣(無任所)
第5次吉田内閣 1953年5月21日 - 1954年12月10日 国務大臣(無任所)
のち、北海道開発庁長官
  重光葵 第1次鳩山一郎内閣 筆頭 1954年12月10日 - 1955年3月19日 外務大臣 自由民主党
第2次鳩山一郎内閣 1955年3月19日 - 1955年11月22日 外務大臣
第3次鳩山一郎内閣 1955年11月22日 - 1956年12月23日 外務大臣
  石井光次郎 第1次岸内閣 筆頭 1957年5月20日 - 1958年6月12日 国務大臣(無任所)
のち、行政管理庁長官兼北海道開発庁長官
  益谷秀次 第2次岸内閣 筆頭 1959年6月18日 - 1960年7月19日 行政管理庁長官
  河野一郎 第3次池田改造内閣 筆頭 1964年7月18日 - 1965年6月3日 国務大臣(無任所)
60px 三木武夫 第1次田中角栄内閣 筆頭 1972年8月29日 - 1972年12月22日 国務大臣(無任所)
のち、環境庁長官
第2次田中角栄内閣 1972年12月22日 - 1974年7月12日 環境庁長官
  福田赳夫 三木内閣 筆頭 1974年12月9日 - 1976年11月6日 経済企画庁長官
  伊東正義 第2次大平内閣 - 1980年6月11日 - 1980年7月17日 内閣官房長官
  金丸信 第3次中曽根内閣 筆頭 1986年7月22日 - 1987年11月6日 国務大臣(民間活力導入担当)
  宮澤喜一 竹下内閣 筆頭 1987年11月6日 - 1988年12月9日 大蔵大臣
  渡邉美智雄 宮澤内閣 筆頭 1991年11月5日 - 1993年4月7日 外務大臣
  後藤田正晴 筆頭 1993年4月8日 - 1993年8月9日 法務大臣
  羽田孜 細川内閣 筆頭 1993年8月9日 - 1994年4月28日 外務大臣 新生党
  河野洋平 村山内閣 筆頭 1994年6月30日 - 1995年10月2日 外務大臣 自由民主党
  橋本龍太郎 - 1995年10月2日 - 1996年1月11日 通商産業大臣
  Kubo Wataru 第1次橋本内閣 筆頭 1996年1月11日 - 1996年11月7日 大蔵大臣 社会民主党
  Kan Naoto 鳩山由紀夫内閣 筆頭 2009年9月16日 - 2010年6月8日 国家戦略担当:(~2010年1月7日)
内閣府特命担当大臣経済財政政策担当
内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当):(~2010年1月7日)
財務大臣:(2010年1月7日~)
民主党
  Okada Katsuya 野田内閣 筆頭 2012年1月13日 - 2012年12月26日 行政改革担当
社会保障・税一体改革担当
公務員制度改革担当
内閣府特命担当大臣(行政刷新担当
  Asō Tarō 第2次安倍内閣 筆頭 2012年12月26日 - 2014年12月24日 財務大臣
内閣府特命担当大臣(金融担当
デフレ脱却・円高対策担当
自由民主党
第3次安倍内閣 2014年12月24日 - 2017年11月1日
第4次安倍内閣 2017年11月1日 - 2020年9月16日
菅義偉内閣 2020年9月16日 - 2021年10月4日

Tham khảoSửa đổi