Phó tổng thống Argentina

bài viết danh sách Wikimedia

Phó tổng thống Argentina là chức vụ chính trị cao thứ hai ở Argentina và đầu tiên trong dòng kế vị Tổng thống Argentina. Chức vụ này được thành lập với việc ban hành Hiến pháp Argentina năm 1853.

Phó tổng thống Argentina
Vicepresidente de la Nación Argentina
Cristinakirchnermensaje2010.jpg
Đương nhiệm
Cristina Fernández de Kirchner

từ 10 tháng 12 năm 2019
Nhiệm kỳ4 năm, có thể tái tạo một lần
Người đầu tiên giữ chứcSalvador María del Carril
Thành lậpHiến pháp Argentina năm 1853
WebsiteSecretaría de Comunicación Pública. Vicepresidencia.

Phó tổng thống làm quyền Tổng thống trong trường hợp vắng mặt hoặc mất khả năng tạm thời của người đứng đầu nhà nước, và có thể kế nhiệm chức Chủ tịch trong trường hợp Tổng thống từ chức, mất năng lực vĩnh viễn hoặc chết. Nhiệm kỳ phó tổng thống lâu đời nhất với tư cách quyền Tổng thống trong lịch sử Argentina diễn ra từ năm 1865 đến năm 1868, trong khi Tổng thống Bartolomé Mitre đang bận rộn với cuộc chiến tranh Paraguay. 7 Phó Tổng thống Argentina đã thành công với chức tổng thống: Juan Esteban Pedernera (1861); Carlos Pellegrini (1890); José Evaristo Uriburu (1895); José Figueroa Alcorta (1906); Victorino de la Plaza (1914); Ramón Castillo (1942) và Isabel Perón (1974).

Hiến pháp Argentina không quy định việc thay thế một Phó Tổng thống nếu nhiệm kỳ của họ bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào và chức vụ của họ đã bị bỏ trống trong mười bảy lần kể từ năm 1861 (xem danh sách).

Các tu chính án hiến pháp năm 1994 đã trao cho Phó Chủ tịch danh hiệu bổ sung của Chủ tịch Thượng viện; điều này đã làm cho vai trò lập pháp hơn là điều hành, với sức mạnh để bỏ phiếu trong trường hợp có sự ràng buộc trong Thượng viện. Nó cũng sửa đổi nhiệm kỳ của Phó Tổng thống—cũng như của Tổng thống—từ một nhiệm kỳ sáu năm không kéo dài đến hai nhiệm kỳ bốn năm được tái tạo khi tái cử vé chung.

Một danh sách các Phó Tổng thống sau đây, bao gồm cả Phó Chủ tịch thực tế trong các chế độ quân sự và thời gian bỏ trống. Phó Tổng thống hiện tại của Argentina là Cristina Fernández de Kirchner.

Các cựu tổng thống còn sốngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi