Phó vương (tiếng Anh: viceroy; IPA:/ˈvsrɔɪ/) là một cấp bậc được lập ra nhằm thay thế cho hoàng đế trong trường hợp hoàng đế đó không có người nối dõi hoặc một số nguyên nhân đặc biệt nào đó mà không thể nhiếp chính, chức vị này còn đảm nhiệm các công việc quan trọng nhằm giúp và hỗ trợ hoàng đế quản lý đất nước. Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Pháp: tiền tố vice, có nghĩa là "thay cho" và roy, có nghĩa là "vua".[1][2] Thuật ngữ Hán Việt phó vương được lấy từ tiếng Trung: 副王, dịch nghĩa thuật ngữ viceroy.

Phó vương là người đại diện cao nhất của nhà vua ở một tỉnh hoặc một thuộc địa. Tỉnh hoặc thuộc địa được gọi là một phó vương. Một phó vương cũng có thể là một người phụ nữ thực hiện chức năng trên (nhưng hiếm, bởi vì chức năng cũng bao gồm các chỉ huy cao cấp quân sự), hoặc vợ của một phó vương.

Thứ bậc Hoàng tộc, Quý tộc và Hiệp sĩ
Hoàng đế & Hoàng hậu
Nữ hoàng & Hoàng tế
Thái hoàng thái hậu
Hoàng thái hậu / Thái thượng hoàng hậu
Hoàng thái phi & Thái thượng hoàng

Thái hậu / Thái phi
Vương thái hậu / Vương đại phi
Quốc vương & Vương hậu
Nữ vương & Vương phu
Hoàng tử & Hoàng tử phi
Thái tử & Thái tử phi
Thế tử & Thế tử tần
Công chúa & Phò mã
Đại Thân vương & Đại Vương phi
Đại Công tước & Đại Công tước phu nhân
Thân vương & Vương phi
Phó vương & Phó vương phi
Quận chúa & Quận mã
Huyện chúa & Huyện mã
Công tước & Công tước phu nhân
Hầu tước & Hầu tước phu nhân
Bá tước & Bá tước phu nhân
Tử tước & Tử tước phu nhân
Nam tước & Nam tước phu nhân
Hiệp sĩ & Nữ Tước sĩ

Đọc thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “viceroy”. www.dictionary.com. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2018. Origin of viceroy 1515–25; < Middle French, equivalent to vice- vice- + roy king < Latin rēgem, accusative of rēx
  2. ^ “viceroy”. www.collinsdictionary.com. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2020. C16: from French, from vice3 + roy king, from Latin rex