Phóng điện là sự giải phóng và truyền tải điện trong một điện trường ứng dụng thông qua một môi trường truyền tải như không khí.[1]

Các ví dụSửa đổi

Một số ví dụ về hiện tượng phóng điện gồm:

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ American Geophysical Union, National Research Council (U.S.). Geophysics Study Committee (1986) The earth's electrical environment. National Academy Press, Washington, DC, pp 263