Phù Hồng (tiếng Trung: 苻洪; bính âm: Fú Hóng, 284–350) tên ban đầu là Bồ Hồng (tiếng Trung: 蒲洪), tên tự Quảng Thế (tiếng Trung: 廣世; tiếng Trung: Pú Hóng), là một tộc trưởng người Đê. Ông là phụ thân của hoàng đế khai quốc của Tiền Tần, Phù Kiên. Năm 350, Phù Hồng tự xưng là Tam Tần vương (tiếng Trung: 三秦王) nhận được một lời tiên tri rằng ông sẽ trở thành vua. Trong cùng năm, ông bị thuộc hạ là Ma Thu (麻秋) hạ độc, người này sau đó bị Phù Kiện xử tử. Ông được truy tôn miếu hiệu Thái Tổ (太祖) thụy hiệu (Tiền) Tần Huệ Vũ Đế (tiếng Trung: (前)秦惠武帝).[1][2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Thôi Hồng. “前秦錄” [Tiền Tần lục]. Thập lục quốc Xuân Thu. quyển 4.
  2. ^ Phòng Huyền Linh. “苻洪苻健苻生” [Phù Hồng, Phù Kiện, Phù Sinh]. Tấn thư. quyển 112.