Phù Sơn (chữ Hán giản thể:浮山县, âm Hán Việt: Phù Sơn huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Phù Sơn có diện tích 940 km², dân số năm 2002 là 130.000 người. Huyện Phù Sơn có 2 trấn và 13 hương.

  • Trấn: Thành Quan, Hướng Thủy Hà.
  • Hương: Trương Trang, Tây Tả, Bắc Vương, Bắc Hàn, Kiều Gia Viên, Bách Tự, Trại Khất Đáp, Đông Yếu, Mễ Gia Viên, Sử Diễn Hà, Đông Trương, Thượng Đông, Hòe Niệm.

Tham khảo

sửa