Phú Thượng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Phú Thượng)

Phú Thượng có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau: