Phúc Tú (chữ Hán: 福秀; 1710 - 1755), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Phúc Tú sinh vào giờ Mùi, ngày 26 tháng 7 (âm lịch) năm Khang Hi thứ 49 (1710), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ tư của Bình Quận vương Nột Nhĩ Tô, mẹ ông là Đích Phúc tấn Tào Giai thị (曹佳氏), con gái Thông chính sử Tào Dần (曹寅). Ông là em trai ruột của Bình Mẫn Quận vương Phúc Bành.

Năm Ung Chính thứ 8 (1730), tháng 2, ông nhậm chức Tam đẳng Thị vệ.

Năm Càn Long thứ 6 (1741), tháng 7, ông bị bệnh nên xin cáo lui chức.

Năm thứ 20 (1755), ngày 22 tháng 7 (âm lịch), buổi trưa, ông qua đời, thọ 46 tuổi, chiếu theo phẩm cấp Cố Sơn Bối tử (固山貝子) mà quàn linh cữu và an táng.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phu nhânSửa đổi

  • Diệp Hách Na Lạp thị (叶赫那拉氏), con gái của Thị lang Vĩnh Thụy (永綬), và là chị gái của Thư phi.

Thứ thiếpSửa đổi

  • Khang thị (康氏), con gái của Phật Bảo (佛保).
  • Mã thị (馬氏), con gái của Thất Thập (七十).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Khánh Hằng (慶恆; 1733 - 1779), mẹ là Đích Phu nhân Diệp Hách Na Lạp thị. Năm 1741 được cho nhập tự của Bình Mẫn Quận vương Phúc Bành. Có một con trai.
  2. Khánh Tích (慶錫; 1737 - 1777), mẹ là Đích Phu nhân Diệp Hách Na Lạp thị. Có hai con trai.
  3. Khánh Thụy (慶瑞; 1742 - 1774), mẹ là Thứ thiếp Mã thị. Vô tự.

Tham khảoSửa đổi