Phúc bồn tử

trang định hướng Wikimedia

Phúc bồn tử (chữ Hán: 覆盆子) có thể đề cập đến một trong số các loài hay nhóm loài thực vật dưới đây: