Phúc vương

trang định hướng Wikimedia

Phúc vương có thể là tước hiệu được phong cho:

Việt Nam sửa

Phúc Ý Khang vương Lê Tranh, con của Hoàng đế Lê Thánh Tông

Phúc Vương là xưng hiệu của một người nổi dậy chống triều Lê Trung Hưng ở giai đoạn đầu triều đại này

Trung Quốc sửa

Tham khảo sửa