Phút (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phút có thể là:

  • Phút: đơn vị thời gian
  • Phút (góc) hay phút cung: đơn vị góc
  • Cách phát âm trong tiếng Việt của foot - đơn vị chiều dài trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường Mỹ.